Archive for the ‘Ostre zatrucia’ Category

Ukąszenie przez żmije

W Polsce jadowita jest jedynie żmija zygzakowata. Ukąsze­nie przez nią jest groźne. Szczególnie niebezpieczne jest ukąszenie w głowę, klatkę piersiową, bezpośrednio w naczynie krwionośne. Jad szerzy się w organizmie drogami limfatycznymi, działa przede wszyst­kim na układ krążenia i na układ krzepnięcia, wywołując objawy wstrząsu i skazy krwotocznej. Ukąszenie stanowią dwa symetryczne .wkłucia w odległości 0,5-1 [...]

Zatrucia innymi roślinami trującymi

Wiele roślin dziko rosnących, jak również hodowanych w parkach i ozdabiających pomieszczenia recepcyjne, ma działanie trujące i spożycie nawet małych cząstek tych roślin może wywołać u dzieci zatrucia. Szalej jadowity rośnie nad brzegami stawów i rzeczek, na podmo­kłych łąkach. Łatwo pomylić go z pietruszką lub selerem a jego kłą­cza – z kłączami tataraku. Zatrucie następuje [...]

Zatrucia o długim okresie utajenia

Najbardziej niebezpieczne i zagrażające życiu dziecka są zatrucia muchomorami: sromotnikowym, jadowitym, wiosennym, cytry­nowym, piestrzenicą kasztanowatą, zasłoniakiem rudym. Zawar­te w tych grzybach toksyny uszkadzają komórki ważnych dla życia narządów, głównie wątroby, nerek, mięśnia sercowego i tkanki móz­gowej. Objawy zatrucia mogą wystąpić późno, zazwyczaj po 12 — 24 godz. od spożycia. Są to: bóle brzucha, nudności, wymioty, [...]

Zatrucia o krótkim okresie utajenia

Grzyby dające zatrucia o krótkim okresie utajenia zawierają alkaloid muskarynę lub alkaloid o właściwościach podobnych do atropiny. Do grzybów zawierających alkaloid muskarynę na­leżą: surojadka, bedłka, strzępiak czerwony i ceglasty, krowiak pod­winięty, czyli olszówka lub świnka. Alkaloid o właściwościach podo­bnych do działania atropiny zawierają muchomory czerwony i pla­misty. Zatrucia olszówkami. Substancje toksyczne zawarte w tych grzy­bach [...]

Zatrucia grzybami

Grzyby są ciężkostrawne tak dalece, że nawet po zjedzeniu grzybów jadalnych mogą wystąpić u dzieci bóle brzucha, wymioty i biegunka. Niektóre grzyby, mimo że nie są trujące, mogą wywołać podobne objawy, ponieważ zawierają drażniące substancje żywicopodobne odporne na gotowanie. Do grzybów tych należą: wieruszki, gąski, mleczaje, go­łąbki, tęgoskór pospolity. Zatrucie grzybami trującymi w początkowym okresie [...]

Zatrucia kosmetykami, artykułami toaletowymi i detergentami

Niebezpieczne są: kosmetyki zawierające alkohol etylowy, zmywa­cze lakieru do paznokci, talk oraz pudry zawierające talk (po wchło­nięciu do układu oddechowego mogą u niemowląt spowodować spastyczne zapalenie oskrzeli). Zawartość alkoholu etylowego w najczęściej używanych kosmety­kach: perfumy 75 – 90% obj. woda kolońska 60 – 80% obj. woda do włosów 40 – 70% obj. woda po goleniu [...]

Zatrucia środkami gospodarstwa domowego

Benzyna, nafta, rozpuszczalniki organiczne. Zatrucia są możli­we drogą doustną, poprzez skórę oraz drogą wziewną. U małych dzieci szczególnie niebezpieczne są zatrucia doustne, ponieważ grożą zapale­niem płuc. Objawy zatrucia: niepokój, sinica, zaburzenia oddychania, wy­mioty, przyspieszenie akcji serca, drgawki. Pierwsza pomoc: w zatruciu doustnym zabronione wy­woływanie wymiotów ze względu na możliwość aspiracji (wziewanie do dróg oddechowych), zabronione [...]

Zatrucie preparatami żelaza

Zatrucia żelazem zdarzają się przeważnie wskutek połknięcia table­tek lub drażetek zawierających sole żelaza. Są one nieprzenikliwe dla promieni rentgenowskich i widoczne na zdjęciu radiologicznym prze­wodu pokarmowego. Dawka 2 —4 g dla dzieci jest dawką śmiertelną. Mechanizm toksycznego działania soli żelaza polega na blokowaniu działania ważnych dla życia enzymów. Metaliczne żelazo nie jest trujące. Objawy zatrucia [...]

Zatrucia narkotycznymi lekami przeciwbólowymi

Do leków tej grupy należą pochodne morfiny (kodeiny) i syntetycz­ne leki przeciwbólowe (Dolantyna, Fortral, Fentanyl). Środki te dzia­łają depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy i ośrodek oddechowy. Przenikają przez łożysko i przechodzą do pokarmu matek karmiących. Zatrucia nimi mogą występować u noworodków, matek nadużywają­cych tych leków i niemowląt karmionych piersią. Objawy zatrucia: początkowo niepokój, później senność, [...]

Zatrucia środkami przeciwgorączkowymi i przeciwbólowymi

Większość tych leków jest w powszechnym użyciu i bywa dostępna bez recepty i poza aptekami. Zazwyczaj w apteczce domowej znajdują się salicylany (polopiryna, asprocol, calcipiryna, analgan) oraz pochodne pyrazolonu (piramidon, pyralgina, butapirazol). Zatrucia salicylanami u dzieci spowodowane są najczęściej przy­padkowym spożyciem polopiryny lub proszków przeciwbólowych za­wierających polopirynę. U niemowląt zatrucia mogą wystąpić przy stosowaniu maści [...]