Archive for the ‘Pediatria’ Category

Leczenie chorób przewodu pokarmowego

Leczenie chorób przewodu pokarmowego bywa zachowawcze, przy użyciu środków farmakologicznych i zastosowaniu odpowiedniej diety, oraz chirurgiczne. Leczenie chirurgiczne prowadzone jest w przypadkach koniecz­nych, m.in. w niedrożności przewodu pokarmowego, zapaleniu ropnym wyrostka robaczkowego, przerostowym zwężeniu odźwiernika, ol­brzymim jelicie grubym (choroba Hirschprunga), olbrzymim przełyku, przy korekcji szeregu wad wrodzonych. Leczenie dietetyczne. Współczesne leczenie dietetyczne chorób przewodu pokarmowego [...]

Zabiegi kliniczne stosowane w rozpoznawaniu chorób przewodu pokarmowego

Wziernikowanie przełyku, żołądka i dwunastnicy — gastro- duodenofiberoskopia. Zabieg polegający na wprowadzeniu przez usta giętkiego przewodu z włókien szklanych, z przyrządem optycznym — fiberoskopem. Umożliwia obejrzenie przełyku, żołądka i dwu­nastnicy. Stosowany jest przy podejrzeniu choroby wrzodowej, krwa­wienia z przewodu pokarmowego i in. Wziernikowanie odbytu i odbytnicy — rektoskopia. Zabieg ten, polegający na wprowadzeniu specjalnego przyrządu [...]

Ocena rentgenowska przewodu pokarmowego

Tzw. „puste zdjęcia” jamy brzusznej. Rentgenogram wykonuje się w pozycji pionowej. Rolę kontrastu spełnia powietrze znajdujące się zawsze w pewnej ilości w przewodzie pokarmowym. Rozmieszcze­nie gazów i płynnej treści pokarmowej dostarcza istotnych informacji, zwłaszcza przy ocenie niedrożności jelit. Badanie kontrastowe przewodu pokarmowego polega na wyko­naniu kolejno serii zdjęć rentgenowskich po podaniu doustnym środ­ka cieniującego, tzw. [...]

Rozpoznawanie chorób przewodu pokarmowego u dzieci

Ocena mikrobiologiczna kału polega na poszukiwaniu bakterii chorobotwórczych, wirusów, pasożytów i ich jaj. W przypadku obec­ności bakterii chorobotwórczych w kale, często wykonywane jest tak­że oznaczenie ich wrażliwości na leki, tzw. antybiogram. Badanie kału chemiczne pozwala wykryć obecność barwników krwi (tzw. „krew utajoną”) oraz nadmierne wydalanie różnych substancji, np. tłuszczów, cukrów, kwasu mlekowego i in. Ocena [...]

Choroby przewodu pokarmowego

W tym okresie życia występują już u młodzieży choroby przewodu pokarmowego typowe dla ludzi dorosłych. Choroba wrzodowa. Istotna przyczyna przewlekłych wrzo­dów żołądka (choroby wrzodowej żołądka) nie jest w pełni znana. Znane są natomiast czynniki usposabiające, do których nale­żą: 1) nadkwasota, 2) sytuacje konfliktowe — stresowe, 3) nieprawid­łowe żywienie — zbyt długie przerwy między posiłkami, 4) [...]

Choroby przewodu pokarmowego u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnym szkolnym

W okresie życia 3 — 12 lat dominują choroby wynikające z kontaktu dzieci z innymi dziećmi, a mianowicie zakaźne zapalenie wątroby, cho­roby pasożytnicze (np. lambioza!) oraz te, których ujawnienie jest związane z trybem życia (np. przepukliny wślizgowe żołądka). Bóle brzucha Zapalenie wyrostka robaczkowego. Ostre bóle brzucha, u dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym, zwłaszcza połączone [...]

Brak łaknienia

U dzieci między 10 a 36 miesiącem życia częstym objawem, na co skarżą się rodzice, jest „brak apetytu”. Zapotrzebowanie energetyczne dziecka rocznego jest mniejsze niż półrocznego niemowlęcia, gdyż za­hamowaniu ulega szybki dotychczas rozwój fizyczny. Nieuchwycenie momentu, w którym należy zacząć karmić dziecko rzadziej i mniej ob­ficie, prowadzi do konfliktu. Leczenie polega na zmniejszeniu liczby posiłków [...]

Bóle brzucha

Ostre bóle brzucha, zwłaszcza jeśli mają charakter „pulsują­cy”, tj. powtarzają się co kilka lub kilkanaście minut, regularnie i niekiedy kończą się wymiotami, mogą wskazywać na niedrożność jelit (wgłobienie, skręt krezki jelit). Czasem ostre bóle brzucha i gwałtow­ne wymioty są wstępnym objawem ostrej biegunki. Kolka brzuszna, tak typowa dla niemowląt w pierwszym kwartale życia, występuje u [...]

Stany biegunkowe

Biegunki ostre u „starszych niemowląt” i dzieci w wieku przed­szkolnym są głównie wywoływane przez bakterie — pałeczki czerwon­ki (Shigella) oraz różne szczepy salmonelli (Salmonella), wykazujące własności chorobotwórcze także u dorosłych. Głównym źródłem zaka­żeń są „brudne ręce” osoby pielęgnującej, zanieczyszczona woda, brudne świeże jarzyny (sałata, rzodkiewka, surowa marchew), brudne skorupki jaj. Przy tzw. „masywnym” zakażeniu (duże [...]

Bóle brzucha

Ostre bóle brzucha u niemowlęcia, okresowo nasilające się (krzyk, płacz, niepokój), którym mogą towarzyszyć wymioty (zwłaszcza brunatno-ziełone!), a nie towarzyszy biegunka, mogą być objawem niedrożności jelit (skrętu jelit lub tzw. wgłobienia). Słabiej nasilone bóle brzucha i wzdęcia są w okresie niemowlęcym częstym objawem niestrawności i podobnie jak wymioty mogą poprzedzać wystąpienie ostrej biegunki. Zaparcia Uporczywe [...]