Leczenie chorób przewodu pokarmowego

Leczenie chorób przewodu pokarmowego bywa zachowawcze, przy użyciu środków farmakologicznych i zastosowaniu odpowiedniej diety, oraz chirurgiczne.

Leczenie chirurgiczne prowadzone jest w przypadkach koniecz­nych, m.in. w niedrożności przewodu pokarmowego, zapaleniu ropnym wyrostka robaczkowego, przerostowym zwężeniu odźwiernika, ol­brzymim jelicie grubym (choroba Hirschprunga), olbrzymim przełyku, przy korekcji szeregu wad wrodzonych.

Leczenie dietetyczne. Współczesne leczenie dietetyczne chorób przewodu pokarmowego opiera się nie tylko na podawaniu łatwo przy­swajalnych składników, lecz także na zastępowaniu składników szkod­liwych innymi, o równorzędnej wartości energetycznej i budulcowej, czyli na stosowaniu tzw. diety eliminacyjnej.

Dieta bezglutenowa polega na wyłączaniu z pożywienia produktów zawierających gluteny, tzn. białek roślinnych zawartych w otoczce zbóż (pszenicy, żyta, jęczmienia) i zastąpieniu ich produktami otrzymanymi z kukurydzy, ryżu i gryki.

Dieta bezlaktozowa jest to pożywienie pozbawione cukru mleko­wego — laktozy, którą zastępuje się innymi cukrami, a mianowicie glukozą lub fruktozą.

Diety bezresztkowe są to preparaty odżywcze (np. Terapin Polfa) zawierające aminokwasy, fruktozę, tzw. średniołańcuchowe kwasy tłu­szczowe, czyli składniki, które nie wymagają trawienia i tzw. czynne­go transportu przez ścianę jelit, gdyż same przez nią przenikają. Nie dochodzi więc do tworzenia się kału.

Diety bezresztkowe są stosowane w stanach pooperacyjnych^ w ży­wieniu bardzo ciężko chorych dzieci w zamian żywienia dożylnego lub jako etap przejściowy po nim.

Dieta w uczuleniu na białka mleka polega na stosowaniu prepa­ratów mlekozastępczych u dzieci nie znoszących mleka. Podawane jest tzw. „mleko sojowe” lub preparaty mleka, w których białka mleka krowiego zastąpiono ich hydrolizatem.

Żywienie pozajelitowe jest to podawanie produktów niezbędnych do życia dożylnie. Stosowane jest w stanach pooperacyjnych i w ży­wieniu najciężej chorych dzieci. Podstawowymi składnikami odży­wczymi są tłuszcze roślinne specjalnie spreparowane, aminokwasy i fruktoza bądź glukoza. Inne składniki (witaminy, sole mineralne) uzu­pełniane są według potrzeb.

Wyrównywanie zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasicy. Choroby przewodu pokarmowego (wymioty, biegunka) czę­sto prowadzą, zwłaszcza u noworodków i niemowląt, do stanów odwod­nienia, kwasicy i niedoborów soli mineralnych (tzw. elektrolitów, np. związków sodu, potasu). Niedobory te wyrównywane są skutecznie w warunkach szpitalnych metodą nawadniania dożylnego metodą krop­lową lub w warunkach domowych za pomocą płynu do nawadniania doustnego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.