Archive for the ‘Krzywica i tężyczka’ Category

Przedawkowanie witaminy D

Ze względu na indywidualne różnice we wrażliwości na witaminę D nie zawsze można przewidzieć dawkę toksyczną. Na ogół jest to dawka bardzo duża, wielokrotnie przewyższająca zapotrzebowanie organiz­mu. W warunkach prawidłowych ilość witaminy D powstającej w skó­rze pod wpływem promieni nadfioletowych nigdy nie wywołuje obja­wów jej przedawkowania. Jednym z mechanizmów obronnych jest powstający pod wpływem tych [...]

Tężyczka krzywiczopochodna

Tężyczka krzywiczego pochodzenia najczęściej wystę­puje między 6 miesiącem a 2 r. życia we wczesnym okresie -wiosennym, niezależnie od stopnia nasilenia objawów krzywicy. Wczesną wiosną, w początkowych okresach leczenia krzywicy małymi dawkami witami­ny D, a u dziecka nie otrzymującego witaminy D pod wpływem małej ilości promieni nadfioletowych, następuje wzrost poziomu fosforu w surowicy krwi. Wzrost poziomu [...]

Krzywica niedoborowa

Przyczyną krzywicy jest niedobór witaminy D. Zawartość witaminy D w pokarmach jest dla małych dzieci, zwłaszcza dla niemowląt, za mała. Ilość witaminy D3 powstająca w skórze z prowitaminy pod wpły­wem promieni nadfioletowych światła słonecznego jest na ogół w na­szym klimacie niewystarczająca, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie promienie nadfioletowe są pochłaniane przez dym i kurz. Pochłania­nie [...]

Regulacja przemiany wapnia i fosforu

Głównym rezerwuarem wapnia (Ca) i fosforu (P) w organizmie są kości. Odpowiednie stężenie tych składników mineralnych w surowicy krwi jest jednym z istotnych czynników warunkujących prawidłowe uwapnienie kości. W diecie dziecka wapń i fosfor są zawarte głównie w mleku, serze i mięsie. Głównymi regulatorami przemiany wapnia i fosforu są: witamina D oraz hormony: parathormon i [...]