Ochrona prawna zdrowia kobiety i macierzyństwa

Zgodnie z konstytucją, kobieta polska ma równe prawa z mężczyzną we wszystkich dziedzinach życia. Dzieci urodzone poza małżeństwem mają te same prawa co urodzone w małżeństwie. Państwo gwarantuje opiekę nad matką i dzieckiem oraz ochronę kobiety ciężarnej, zapew­nia płatny urlop macierzyński, 3-letni urlop wychowawczy z płatnym zasiłkiem, zasiłki wychowawcze dla matek małych dzieci itd.

Troska o zdrowie kobiety-matki zaczyna się jeszcze przed okresem macierzyństwa. Istnieją przepisy, okresowo uaktualniane, które zabra­niają w ogóle zatrudniania kobiet przy pracach uciążliwych lub szkod­liwych dla zdrowia.

Zgodnie z przepisami prawnymi zakłady pracy nie mogą odmówić zatrudnienia kobiety z powodu ciąży — istnieje zakaz badań ginekolo­gicznych przed przyjęciem do pracy. Zakład pracy, na wniosek kobiety lub lekarza, musi przenieść ciężarną do lżejszej pracy (nie może to spowodować obniżki jej zarobków). Nie może też wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z ciężarną.

Płatny urlop macierzyński przysługuje każdej pracującej kobiecie W wymiarze 16 tygodni przy pierwszym porodzie i 18 tygodni przy każdym następnym. Nie wolno w tym czasie kobiety zatrudniać, nawet za jej zgodą, ani rozwiązać z nią umowy o pracę. Kobiecie po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego przysługuje 3-letni urlop wychowawczy z płatnym zasiłkiem i z zachowaniem wszystkich praw pracowniczych.

Każda kobieta pracująca zawodowo po urodzeniu dziecka otrzymuje jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka. Do ukończe­nia przez dziecko jednego roku życia kobieta nie może być zatrudnia­na dodatkowo, w nocy i przy pracach ciężkich.

Kobieta karmiąca dziecko piersią ma prawo do przerwy w czasie pracy oraz do otrzymania zasiłku. Każda pracująca matka ma prawo do osobistego opiekowania się chorym dzieckiem do lat 14 (płatne zwolnienie do 60 dni w roku) oraz do 2 dni wolnych w roku na opiekę nad zdrowym dzieckiem. Wprowadzono też zasiłek dla rodziców dzieci kalekich do lat 16.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.