Konflikt matczyno-płodowy

Konflikt matczyno-płodowy powstaje, gdy przy niezgodności grup krwi matka wytwarza przeciwciała uszkadzające krwinki .płodu. Do­chodzi wtedy do choroby hemolitycznej noworodka. U podstawy tego zjawiska leży zróżnicowanie krwi człowieka na wiele grup, zależnie od obecności w krwinkach czerwonych różnych antyge­nów, a w osoczu przeciwciał naturalnych przeciwko obcogrupowym krwinkom. Liczba antygenów grupowych jest duża i stanowią one wyodrębnione zespoły. Dziecko otrzymuje układ grupowy krwi od matki i ojca, zgodnie z prawami Mendla. Praktycznie nie ma ciąży zgodnej grupowo. Nie wszystkie antygeny są jednakowo rozpowszech­nione i jednakowo silne, stąd nie wszystkie wywołują konflikt se­rologiczny. Najczęściej powstaje on przy niezgodności w ukła­dach Rh i ABO. Przeciwciała naturalne, znajdujące się w surowicy bez uczulenia, są dużymi białkami nie przechodzącymi przez łożysko. Aby powstał konflikt, kobieta musi się uczulić i wytworzyć przeciwciała o innych właściwościach. Przeciwciała powstające w wyniku uodpornie­nia są białkami o małej cząsteczce z łatwością przenikającymi przez łożysko do płodu. Konflikty w układzie Rh i ABO mają tyle różnic, że zostaną omówione osobno.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.