Archive for the ‘Skazy krwotoczne’ Category

Naczyniowe skazy krwotoczne

Plamica alergiczna lub zespół Schoenleina—Henocha. Istotą choroby jest plamica skórna (krwotoczne wykwity), której mogą towa­rzyszyć bóle brzucha i krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zmiany w moczu. Zespół chorobowy jest wywołany odczynem uczuleniowo-zapalnym drobnych naczyń krwionośnych, powodującym wzmo­żoną ich przepuszczalność. Często występuje w 2 do 3 tygodni po os­trym zapaleniu gardła lub anginie. Niekiedy czynnikiem przyczyno­wym [...]

Nabyte osoczowe skazy krwotoczne

Choroby krwotoczne noworodków lub czarna choroba nowo­rodków. Choroba ta jest spowodowana niedoborami czynników krzepnięcia we krwi noworodków. W warunkach prawidłowych po­ziom osoczowych czynników krzepnięcia u noworodków jest niższy niż u starszych dzieci i dorosłych. Witamina K biorąca udział w procesie krzepnięcia wytwarzana jest normalnie przez bakterie jeli­towe, których może „zabraknąć” w „jałowym” przewodzie pokarmo­wym noworodka. [...]

Wrodzone osoczowe skazy krwotoczne

Hemofilia A. Istotą choroby jest defekt w wytwarzaniu VIII czyn­nika krzepnięcia, zwanego globuliną antyhemofilową (AHG) lub przeciwhemofilową. U osób zdrowych poziom AHG waha się od 60-180% normy. W hemofilii A o ciężkim przebiegu poziom AHG wynosi poniżej 1% normy, w średnio ciężkiej postaci choroby waha się od 1-5%, a w łagodnej hemofilii od 5 — [...]

Wrodzone skazy małopłytkowe

Wrodzona niewydolność układu płytkotwórczego jest rzad­ką chorobą ujawniającą się w postaci małopłytkowości już u no­worodków. Może kojarzyć się z wadami wrodzonymi kośćca, np. z brakiem kości promieniowych, z zaburzeniami chromosomalnymi i innymi wadami wrodzonymi. Rokowanie jest bardzo poważne, zwłaszcza groźne są objawy skazy krwotocznej w pierwszym roku życia dziecka. Choroba Fankoniego. Jest to niewydolność całego [...]

Nabyte skazy małopłytkowe

Małopłytkowość samoistna. Ostra małopłytkowość sa­moistna jest najczęstszą formą małopłytkowości u dzieci. Istotą choroby jest niedobór krwinek płytkowych we krwi obwodowej — przy prawidłowym lub zwiększonym ich wytwarzaniu w szpiku — po­wodujący występowanie krwawień do skóry, śluzówek i narządów wewnętrznych. Przyczyną choroby w ok. 50% przypadków jest przebycie zaka­żenia wirusowego górnych dróg oddechowych, odry, różyczki i [...]

SKAZY KRWOTOCZNE U DZIECI

W warunkach prawidłowych uszkodzenie naczynia krwionośnego wywołuje cały łańcuch reakcji mających na celu szybkie zahamowa­nie krwawienia. Mechanizm ten nazywany jest hemostazą i jego sprawne działanie zależy od osoczowych i płytkowych czynników krzepnięcia, jak również od stanu ściany naczyniowej. Toteż zaburze­nia osoczowych i płytkowych czynników krzepnięcia oraz uszkodzenia ściany naczyniowej prowadzą do powstania skaz krwotocz­nych. Do [...]