Choroby przewodu pokarmowego u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnym szkolnym

W okresie życia 3 — 12 lat dominują choroby wynikające z kontaktu dzieci z innymi dziećmi, a mianowicie zakaźne zapalenie wątroby, cho­roby pasożytnicze (np. lambioza!) oraz te, których ujawnienie jest związane z trybem życia (np. przepukliny wślizgowe żołądka).

Bóle brzucha

Zapalenie wyrostka robaczkowego. Ostre bóle brzucha, u dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym, zwłaszcza połączone z gorączką lub nawet stanem podgorączkowym, powinny zawsze budzić niepo­kój w związku z możliwością zbyt późnego rozpoznania ostrego za­palenia wyrostka robaczkowego.

Inwazje pasożytnicze. Do częstych inwazji pasożytniczych należa­ło dawniej zarobaczenie glistą ludzką i tasiemcem. Obecnie pasożyty te spotykane są rzadko, a na plan pierwszy wysunęła się inwazja wiciowcem — lamblią jelitową.

Lamblioza. Nawracające, przewlekłe bóle brzucha, nasilające się po jedzeniu, częste okresowe biegunki, ogólne osłabienie i podżółtaczkowe zabarwienie oczu — to najczęstsze objawy umiejscowienia się lamblii w dwunastnicy i drogach żółciowych dziecka.

Częstość inwazji lamblią wśród dzieci przedszkolnych i szkolnych jest bardzo znaczna i sięga 60% populacji w tym wieku. Badanie w kierunku zarobaczenia tym pasożytem (poszukiwanie cyst lamblii w kale lub żywych pasożytów w treści dwunastniczej) powinno być wy­konane w każdym przypadku omówionych na wstępie dolegliwości u dziecka.

Leczenie pod kontrolą lekarza powinno być rozpoczęte możliwie wcześnie i powinno objąć nie tylko chore dziecko, ale i osoby z jego otoczenia, zwłaszcza mające dolegliwości ze strony jamy brzusznej.

Zakażenie yersinią należy do zakażeń bakteryjnych powodujących dość często nawracające bóle brzucha u dzieci. Bakteria te atakuje przede wszystkim skupiska tkanki chłonnej w końcowym odcinku jeli­ta cienkiego, co wywołuje u dziecka objawy zbliżone do zespołu „prze­wlekłego zapalenia wyrostka robaczkowego”.

Przepuklina wślizgowa żołądka jest to wysunięcie się kawałka żołądka ponad przeponę. Ujawnia się szczególnie często u dzieci, które gwałtownie urosły i zeszczuplały. Objawia się bólami brzucha i uczuciem pełności w żołądku. Rozpoznanie powinno być dokona­ne na podstawie wykonanego w specjalny sposób badania rentgenow­skiego oraz, o ile możliwe, wziernikowania żołądka.

Choroba wrzodowa. U dzieci w wieku szkolnym, w odróżnieniu od późniejszego okresu życia, zmiany chorobowe dotyczą najczęściej nie żołądka, lecz dwunastnicy. Do czynników usposabiających zalicza się: „zmartwienie dziecka” (rozwód bądź kłótnie rodziców, kłopoty w szko­le itp.), nieregularne odżywianie (niejedzenie drugiego śniadania lub obiadu w szkole), a czasem nadkwasotę żołądka.

Psychogenne bóle brzucha polegają na symulacji dolegliwości bó­lowych, aby czegoś uniknąć (np. pójścia do szkoły czy tylko klasówki), bądź też aby skupić na sobie uwagę rodziców, gdy np. na świat przy­chodzi następne dziecko w rodzinie — jest to objaw zazdrości o uczu­cia opiekunów. Wprowadzanie przez medycynę coraz lepszych metod rozpoznawczych pozwala stwierdzać przyczyny i w znacznej części te­go rodzaju dolegliwości – usuwać je.

Żółtaczka

Z chorób zakaźnych, częstych u dzieci w omawianym okresie życia, na szczególną uwagę zasługuje żółtaczka zakaźna. Nagła utra­ta łaknienia, nudności, wymioty, bóle brzucha, stan podgorączkowy, są częstymi objawami zwiastunowymi tej choroby. Zaobserwowanie ciemnego zabarwienia moczu (w kolorze ciemnego piwa), odbarwienia stolca, podżółtaczkowego zabarwienia oczu, a następnie żółtaczki wy­jaśnia zwykle sprawę.

Wymioty

Wymioty „acetonemiczne” jest to zespół choroby określo­ny również mianem „napadowej acetonemii z wymiotami”. Polega na okresowym, co kilka tygodni bądź miesięcy, występowaniu niepoha­mowanego napadu wymiotów, trwającego zwykle kilka dni. Przy­czyną jest wada przemiany materii polegająca na niemożności szyb­kiego uwolnienia glukozy „z magazynu”, jaki stanowią zasoby gliko­genu w wątrobie. W tej sytuacji tłuszcze spalane są nieprawidłowo, co prowadzi m.in. do powstawania dużych ilości acetonu.

Momentami usposabiającymi i wyzwalającymi napad wymiotów jest spożycie posiłku obfitego w tłuszcze z małą ilością węglowodanów oraz stan napięcia nerwowego. Zapobiegawczo stosuje się dietę bogatą w węglowodany (dodatek glukozy bądź fruktozy — miód) oraz środki uspokajające.

Krwawe nawracające biegunki

W wieku szkolnym najczęstszą przyczyną ostrej biegunki, z parciem i obecnością krwi w stolcu jest czerwonka bakteryjna. Jeśli jednak biegunki tego typu są nawracające, mogą być spowodowane tzw. wrzodziejącym zapaleniem jelit. W każdym przypadku stwierdzenia krwi w kale, świeżej lub zmienionej (stolce smoliste), należy jak naj­szybciej zasięgnąć porady lekarza.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.