Bóle brzucha

Ostre bóle brzucha, zwłaszcza jeśli mają charakter „pulsują­cy”, tj. powtarzają się co kilka lub kilkanaście minut, regularnie i niekiedy kończą się wymiotami, mogą wskazywać na niedrożność jelit (wgłobienie, skręt krezki jelit). Czasem ostre bóle brzucha i gwałtow­ne wymioty są wstępnym objawem ostrej biegunki.

Kolka brzuszna, tak typowa dla niemowląt w pierwszym kwartale życia, występuje u starszych dzieci znacznie rzadziej.

Wymioty

Wymioty u niemowląt i dzieci starszych nie występują często, gdyż sprawność układu trawiennego jest już zwykle dobra. Mogą jednak zdarzać się u tzw. dzieci neuropatycznych, czyli z nadwrażli­wością autonomicznego układu nerwowego, gdy znajdą się one w oko­licznościach udzielającego się dziecku napięcia nerwowego (np. dzieci matek znajdujących się w konfliktowej sytuacji życiowej). Wymioty mogą być również objawem złej tolerancji leków przez organizm dziec­ka, np. niektórych antybiotyków, sulfonamidów, polopiryny i jej po­chodnych. W tej sytuacji lekarz zmienia sposób podawania leku (za­stosuje go w czopkach albo w zastrzykach) lub w ogóle wycofuje go.

Gwałtowne wymioty bez biegunki nie muszą świadczyć o chorobie przewodu pokarmowego. Jeśli dziecko gorączkuje, wymioty takie mogą być np. sygnałem rozpoczynającego się zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, anginy lub innych chorób.

Zaparcia

Uporczywe zaparcia, zwłaszcza jeśli towarzyszy im zły stan odżywienia dziecka i „duży brzuch”, mogą być objawem istnienia wa­dy unerwienia jelita grubego. Niekiedy, zwłaszcza u dzieci karmionych prawie wyłącznie mlekiem i otrzymujących duże dawki witaminy „D”, może dojść do tzw. zapar­cia nawykowego. Wprowadzenie urozmaiconego sposobu kar­mienia (jarzyny, owoce) prowadzi zazwyczaj do poprawy.

Zły stan odżywienia

Najczęstszymi przyczynami wyniszczenia organizmu, czyli atrepsji, są przewlekłe, uogólnione zakażenia, często początkiem swym sięgające okresu noworodkowego (zespół przedłużającej się biegunki pozakaźnej) oraz wady wrodzone, zwłaszcza dotyczące nieprawidłowej budowy bądź funkcji przewodu pokarmowego. Nierzadką przyczyną złego stanu odży­wienia niemowląt są także przewlekłe zakażenia dróg moczowych.

Leczenie polega na leczeniu choroby wywołującej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.