Zatrucia kosmetykami, artykułami toaletowymi i detergentami

Niebezpieczne są: kosmetyki zawierające alkohol etylowy, zmywa­cze lakieru do paznokci, talk oraz pudry zawierające talk (po wchło­nięciu do układu oddechowego mogą u niemowląt spowodować spastyczne zapalenie oskrzeli).

Zawartość alkoholu etylowego w najczęściej używanych kosmety­kach:

perfumy 75 – 90% obj. woda kolońska 60 – 80% obj. woda do włosów 40 – 70% obj. woda po goleniu 50% obj. Wypicie alkoholu etylowego w ilości 1 ml/kg masy ciała u małego dziecka prowadzi do głębokich zaburzeń świadomości. Przy zawartości

alkoholu we krwi 1,5 -2%o może wystąpić kwasica metaboliczna, hipoglikemia, zaburzenia oddychania, drgawki.

Pierwsza pomoc polega na wywołaniu wymiotów oraz na szyb­kim przewiezieniu dziecka do szpitala.

Leczenie szpitalne to intensywna opieka zachowawcza, a w ciężkich stanach — dializa.

Zmywacze lakieru do paznokci zwykle zawierają alifatyczne po­chodne kwasu octowego lub toluenu. Związki te mogą powodować drgawki oraz być przyczyną zachłystowego zapalenia płuc.

Mydła są solami kwasów tłuszczowych; niekiedy zawierają również detergenty. Połknięte mogą wywołać wymioty i biegunkę. Są na ogół nietoksyczne.

Pierwsza pomoc polega na obfitym pojeniu dziecka.

Detergenty. Działanie ich polega na zmianie napięcia powierzch­niowego. W sprzedaży znajdują się produkty płynne, sproszkowane i w granulkach. Składają się one z różnych syntetycznych związków organicznych używanych jako środki do prania i zmywania naczyń. Łatwo się pienią. W wielu gotowych produktach znajdują się środki przeciwbakteryjne i wybielające oraz enzymy. Stężenia ich nie są jed­nak toksyczne. W zależności od działania toksycznego detergenty można podzielić na 3 rodzaje: detergenty anionowe, kationowe i niejo­nowe.

Detergenty anionowe – płyny do mycia, szampony i proszki mydlane — zawierają również środki zmiękczające wodę, takie jak fos­foran, węglan i krzemian sodowy. Połknięte wywołują podrażnienie gardła i przełyku.

Detergenty kationowe — sterinol i zefirol używane do odka­żania skóry, sprzętów i bielizny. Połknięte wywołują wymioty, podraż­nienie przełyku, mogą spowodować zapaść. Dawkę śmiertelną ocenia się na 1 g/l m2 powierzchni ciała.

Pierwsza pomoc: nie wywołuje się wymiotów, a przed” płuka­niem żołądka stosuje się środki zapobiegające tworzeniu się piany. Wskazany jest szybki transport do szpitala. W szpitalu — intensywna opieka zachowawcza.

Detergenty niejonowe – drażnią miejscowo skórę, po poł­knięciu są praktycznie nietoksyczne.

Nie wchłonięty detergent kationowy jest neutralizowany zwykłym mydłem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.