Zatrucie preparatami żelaza

Zatrucia żelazem zdarzają się przeważnie wskutek połknięcia table­tek lub drażetek zawierających sole żelaza. Są one nieprzenikliwe dla promieni rentgenowskich i widoczne na zdjęciu radiologicznym prze­wodu pokarmowego. Dawka 2 —4 g dla dzieci jest dawką śmiertelną.

Mechanizm toksycznego działania soli żelaza polega na blokowaniu działania ważnych dla życia enzymów. Metaliczne żelazo nie jest trujące.

Objawy zatrucia występują już po 1/2-2 godz. po spożyciu. Są to wymioty i biegunka z domieszką krwi. Po okresie pozornej popra­wy w ciężkich zatruciach dochodzi do wstrząsu, kwasicy, utraty przy­tomności, drgawek. Późnym powikłaniem po zatruciu solami żelaza mogą być zwężenia i zbliznowacenia błony śluzowej przewodu pokar­mowego.

Pierwsza pomoc polega na spowodowaniu wymiotów i podaniu wodnego roztworu sody oczyszczonej łyżeczkami, co zmniejsza wchła­nianie żelaza i ma działanie osłaniające na błonę śluzową przewodu pokarmowego. Konieczny jest szybki transport do szpitala.

Leczenie szpitalne zależy od stanu dziecka i ilości przyjętego leku. Polega na zwalczaniu wstrząsu, uzupełnieniu strat wody i elek­trolitów. W ciężkich przypadkach stosuje się swoiście działającą od­trutkę i środki ułatwiające wydalenie żelaza w formie związanej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.