Zatrucia narkotycznymi lekami przeciwbólowymi

Do leków tej grupy należą pochodne morfiny (kodeiny) i syntetycz­ne leki przeciwbólowe (Dolantyna, Fortral, Fentanyl). Środki te dzia­łają depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy i ośrodek oddechowy. Przenikają przez łożysko i przechodzą do pokarmu matek karmiących. Zatrucia nimi mogą występować u noworodków, matek nadużywają­cych tych leków i niemowląt karmionych piersią.

Objawy zatrucia: początkowo niepokój, później senność, za­burzenia oddychania, zapaść, częste powikłania w postaci zapalenia płuc.

Pierwsza pomoc: przerwanie przyjmowania leku, opróżnienie żołądka, szybki transport do szpitala, w czasie transportu zabezpiecze­nie czynności oddychania i krążenia.

Leczenie szpitalne — to intensywna terapia zachowawcza i stosowanie swoistych odtrutek.

Zatrucia witaminą D

Wobec nasycenia rynku preparatami witaminowymi i możliwości podawania witaminy D z różnych źródeł, zatrucia u dzieci występują najczęściej wskutek stosowania nadmiernych ilości preparatu w ce­lach leczniczych; rzadziej zdarzają się zatrucia przypadkowe.

Objawy zatrucia mogą być niecharakterystyczne: brak łaknie­nie, nudności, zaparcia, wymioty, niepokój, pragnienie. W moczu poja­wia się białko, krwinki czerwone i białe, wzmożone wydalanie wap­nia. W ciężkich zatruciach występują rozsiane zwapnienia w narządach wewnętrznych, głównie w nerkach, widoczne w badaniu ra­diologicznym.

Pierwsza pomoc: przerwanie podawania leku, obfite pojenie, dieta uboga w wapń, a więc w mleko i jego przetwory, skontaktowa­nie się z lekarzem domowym, wykonanie badań laboratoryjnych krwi i moczu, które poinformują lekarza o stanie gospodarki wapniowo- -fosforanowej ustroju. Może być konieczne leczenie szpi­talne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.