Zatrucia innymi roślinami trującymi

Wiele roślin dziko rosnących, jak również hodowanych w parkach i ozdabiających pomieszczenia recepcyjne, ma działanie trujące i spożycie nawet małych cząstek tych roślin może wywołać u dzieci zatrucia.

Szalej jadowity rośnie nad brzegami stawów i rzeczek, na podmo­kłych łąkach. Łatwo pomylić go z pietruszką lub selerem a jego kłą­cza – z kłączami tataraku. Zatrucie następuje po zjedzeniu łodyg, kłączy, liści lub po trzymaniu w ustach sporządzonych z łodyg piszcza­łek i dmuchawek. Sok rośliny zawiera alkaloid cykutoksynę, któ­ra działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy. Dawka śmiertel­na wynosi ok. 1 cm kłącza. Objawy zatrucia występują w kilka minut po zjedzeniu rośliny. Są to: ślinotok, bóle brzucha, wymioty, biegunka, drgawki, niewydolność oddechowa.

Pierwsza pomoc polega na wywołaniu wymiotów i szybkim transporcie dziecka do szpitala. Wykrycie kłączy szaleja z charaktery­stycznymi komorami powietrznymi w badaniu mikroskopowym treści żołądkowej pozwala na ustalenie rozpoznania.

Pokrzyk-wilcza jagoda (wilcza lub psia wiśnia), lulek czarny, bieluń dziędzierzawa (diabelskie ziele, dendera). Zatrucia wystę­pują wskutek zjedzenia jagód pokrzyku (podobnych do czereśni), na­sion lulka (podobnych do nasion maku), nasion bielunia zawartych w owocu podobnym z kształtu i kolców do niedojrzałych kasztanów. Roś­liny te zawierają toksyczne alkaloidy tropinowe — atropinę i skopola­minę. Oba te alkaloidy działają na korę mózgową: atropina pobudzają­co, skopolamina hamująco, oraz na nerwowy układ przywspółczulny — porażająco.

Zatrucie atropiną i skopolaminą może też wystąpić po przedawkowaniu zawierających je leków. Atropina jako lek stoso­wana jest w skurczach mięśni gładkich przewodu pokarmowego oraz w okulistyce w postaci kropli do oczu. Do syntetycznych preparatów o działaniu alkaloidów tropinowych należą: wegantalgin, spasmofen, scopolan, parkopan.

Objawy zatrucia to zaczerwienienie twarzy, suchość błon ślu­zowych, nadmierne ucieplenie skóry, przyspieszenie tętna, rozszerze­nie źrenic, niepokój, podniecenie, niemożność oddania moczu. W cięż­kich zatruciach mogą . wystąpić drgawki, zaburzenia oddychania i krą­żenia.

Pierwsza pomoc polega na wywołaniu wymiotów i szybkim transporcie do szpitala.

Leczenie szpitalne polega na intensywnej terapii zachowa­wczej.

Śnieguliczka biała. Ten północnoamerykański krzew jest pospolity w parkach i ogrodach. Kwitnie od czerwca do września różowo, owoce ma najpierw zielone, a po dojrzeniu białe, pękające z trzaskiem przy naciśnięciu. Zawarte w nich alkaloidy wywołują podrażnienie błon śluzowych przewodu pokarmowego, powodując nudności, wymioty, biegunkę, niekiedy majaczenie.

Difenbachia. Są to rośliny rosnące dziko w lasach tropikalnych Ameryki Południowej. Hodowane są sztucznie jako ozdobne rośliny doniczkowe zdobiące pomieszczenia recepcyjne i mieszkalne. Wyrasta­jące z grubej łodygi ciemnozielone liście dekoracyjne mają nieregular­ne jaśniejsze smugi lub żyłki. Ugryzienie lub żucie liści wywołuje pie­czenie, obrzęk błon śluzowych jamy ustnej i gardła; może być niebez­pieczne dla małych dzieci.

Wilczomlecz żywiconośny – przypominający krzaczasty -kaktus i wilczomlecz piękny (poinsecja nadobna, gwiazda betlejemska).

Połknięcie soku tych roślin wywołuje podrażnienie błon śluzowych ja­my ustnej, wymioty, biegunkę, niekiedy majaczenie.

Filodendron. Dekoracyjna roślina liściasta hodowana w donicach, w wielu odmianach. Łodyga i liście zawierają ostre, drażniące sub­stancje.

Tuje. Rośliny te, rosnące jako drzewa lub krzewy ozdobne, są wiecznie zielone. Mają trujące liście, gałęzie i szyszki, zawierają ter­penowe olejki eteryczne.

Cisy. Krzewy lub drzewa szpilkowe, wiecznie zielone, zawierają to­ksyczne alkaloidy, działające na układ krążenia. Trujące są wszystkie części rośliny, oprócz czerwonej osłonki nasion.

Objawami zatrucia są: bóle brzucha, wymioty, biegunka, za­burzenia czynności układów krążenia i oddychania, spadek ciśnienia tętniczego krwi.

Pierwsza pomoc w zatruciach: śnieguliczką, difenbachią, wilczom­leczem, filodendronem, tują, cisem — polega na spowodowaniu opróż­nienia przewodu pokarmowego (wymioty, lewatywa), obfitym napoje­niu dziecka. Jeśli występuje obrzęk błon śluzowych jamy ustnej i gardła, zaburzenia oddychania i krążenia – konieczne jest szybkie przewiezienie dziecka do Stacji Pogotowia Ratunkowego lub do szpi­tala.

Oleander. Jest to krzew ozdobny zwykle hodowany w donicach. W liściach, kwiatach i owocach występuje glikozyd pokrewny gliko­zydom nasercowym (oleandryna). Zatrucie następuje wsku­tek żucia lub zjedzenia liści, kwiatów lub gałązek.

Objawy zatrucia: nudności, bóle brzucha, biegunka, niekiedy krwinkomocz, zaburzenia rytmu serca, zwolnienie akcji serca, może wystąpić sinica, duszność, drgawki.

Pierwsza pomoc polega na wywołaniu wymiotów i skontakto­waniu się z lekarzem przy wystąpieniu objawów innych niż biegunka.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.