Archive for the ‘Ostre zatrucia’ Category

Zatrucia środkami uspokajającymi i nasennymi

Pochodne benzodiazepiny. Leki te są często stosowane u doros­łych w leczeniu nerwic, stanów nadmiernego napięcia i stanów lęko­wych, w leczeniu bólów i kurczów mięśniowych. Stąd obecność ich w domach i zwiększona możliwość zatruć u dzieci. Najczęściej używanymi lekami tej grupy są: Diazepam (Relanium, Valium), chlordiazepoksyd (Elenium, Librium), Oksazepam, Nitrazepam (Mogadon). Związki te działają depresyjnie na [...]

Zasady postępowania w ostrych zatruciach u dzieci

Pierwsza pomoc. Podstawową czynnością w udzielaniu pierwszej pomocy w zatruciach u dzieci jest usunięcie nie wchłoniętej jeszcze trucizny z organizmu. Przy kontakcie trucizny ze skórą lub oczami wskazane jest obfite przemywanie wodą, przy zatruciu wziewnym (wchłonięciu trujących gazów) wyniesienie dziecka z za­trutego otoczenia, zapewnienie mu dostatecznego dopływu świeżego powietrza, a w razie zatrzymania oddechu — [...]

Przyczyny zatruć u dzieci

Nieszczęśliwe wypadki w dobie obecnej powodują prawie 20% wszystkich zgonów dzieci. Znaczną część przyczyn tych zgonów stano­wią zatrucia. Zatrucia u dzieci są zazwyczaj przypadkowe i najczęściej zdarzają się w wieku 2 — 5 lat. Dzieci w tym wieku wykazują już znaczną sprawność ruchową, ale jeszcze nie umieją przewidzieć skut­ków swojej aktywności. Padają ofiarą własnych poszukiwań [...]