Odżywianie noworodka

Najlepszym pożywieniem dla noworodka jest pokarm kobiecy. Znana jest odrębność składu mleka, właściwa dla każdego gatunku ssaka. Pokarm kobiecy jest przystosowany do możliwości trawienia i przyswajania, jakie ma niemowlę. Zawiera on składniki konieczne dla prawidłowej budowy i czynności organizmu dziecka. W pierwszych go­dzinach po porodzie wytwarza .się siara, różniąca się składem od późniejszego pokarmu. Jest ona bardziej wodnista i ma sinawe zabar­wienie. Bywa to źle”interpretowane przez matki, które uważają, że ma­ją zbyt chudy pokarm. Siara zawiera dużą ilość białka, którego 60% stanowią immunoglobuliny będące przeciwciałami odpornościowymi.

Wczesne karmienie dziecka (6 godz. po porodzie) pozwala na przejście immunoglobulin przez przewód pokarmowy dziecka. Chronią one no­worodka przed zakażeniami w okresie braku własnych przeciwciał. Siara zawiera również dużo witaminy A i E, które nie przechodzą przez łoży­sko, a odgrywają ważną rolę w przemianie materii.

Pokarm kobiecy ma więcej cukru i mniej białka oraz podobną ilość tłuszczu jak mleko krowie. Zasadniczą rolę odgrywają różnice jakoś­ciowe tych składników. Białko pokarmu jest łatwo trawione, w skład jego wchodzą również immunoglobuliny odpornościowe działające przeciwbakteryjnie w przewodzie pokarmowym. Pokarm kobiecy za­wiera dużo cukru mlekowego, z którego powstaje galaktoza potrzebna do rozwoju mózgu. Tłuszcz mleka kobiecego jest lepiej przyswajany przez noworodka niż tłuszcze mleka krowiego. I wreszcie istnieją duże różnice dotyczące składników mineralnych. Pokarm jest bogaty w ła­two przyswajalne żelazo. Inne składniki mineralne są również we właściwej proporcji w mleku kobiecym, co zmniejsza skłonność dzieci do obrzęków, tężyczki i krzywicy.

Zaletą karmienia piersią jest również jałowość pokarmu oraz wy­twarzanie od pierwszych dni życia silnej więzi uczuciowej między mat­ką i dzieckiem w czasie karmienia. Dziecko powinno być karmione na żądanie, czyli przystawiane do piersi, gdy płacze i szuka pokar­mu. Należy karmić w czasie każdego karmienia z obu piersi. Stwier­dzono, że skład pokarmu zależy od długości trwania ciąży, dlatego po­karm matki jest najodpowiedniejszy dla jej dziecka. Dotyczy to przede wszystkim wcześniaków.

Jeśli wskutek chorób matki, dziecka lub, rzadko, braku pokarmu istnieje konieczność sztucznego karmienia noworodka, należy poda­wać mu mleko modyfikowane. Jest to sproszkowane”mleko kro­wie, które dzięki rozcieńczeniu i dodaniu odpowiednich składników zo­stało upodobnione do pokarmu kobiecego. Polski preparat Laktowit 0 lub Laktowit 0F, wzbogacony w żelazo, jest przeznaczony dla wcześnia­ków. Najbardziej znanym preparatem importowanym jest Humana 0.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.