Karmienie mieszane

Jeśli niemowlę nie może być karmione piersią, przed przejściem na karmienie sztuczne należy rozważyć możliwość karmienia mie­szanego. Najlepiej jest przed każdym karmieniem przystawić dziec­ko do piersi, aby wyssało choć trochę pokarmu, a następnie dokarmić je mieszanką. Resztę pokarmu z piersi trzeba starannie ściągnąć, co w tej sytuacji jest szczególnie ważne, gdyż niemowlę dokarmiane z butel­ki na ogół stopniowo coraz słabiej ssie pierś. Zaleganie pokarmu w piersi grozi stopniowym zanikaniem pokarmu i zapaleniem gruczołów piersiowych. Przy żywieniu mieszanym może zmniejszyć się narastają­ca niechęć niemowlęcia do ssania piersi. Podając mu mieszanki łyżecz­ką lub robiąc w smoczku małą dziurkę, zapobiegamy zbyt łatwemu „uzy­skiwaniu” przez dziecko mleka z butelki. Przechodzenie na karmienie sztuczne powinno być szczególnie ostrożne u młodych niemowląt i w le­cie, gdy częste są zachorowania na zakażenia jelitowe.

Ilość mieszanki, którą niemowlę powinno otrzymywać po karmieniu piersią, najlepiej jest ustalić znając w przybliżeniu ilość wyssanego z piersi pokarmu. W tym celu waży się niemowlę w tym samym „opakowaniu” przed i po karmieniu piersią.

Ilość pokarmu potrzebnego na dobę w poszczególnych miesiącach życia niemowlęcia (w przybliżeniu):

W pierwszych 10 dniach życia – 10-90 g na porcję, poczynając od 10 g w pierwszej i drugiej dobie, a następnie każdego dnia o 10 g wię­cej aż do 90 g w 10 dniu życia przy karmieniu 7 razy.

Od 11 — 15 dnia – 100 g na porcję przy karmieniu 7 razy.

W 3-4 tygodniu – 110-120 g na porcję przy karmieniu 7 razy W 2 miesiącu – 130 — 140 g na porcję przy karmieniu 6 razy W 3 miesiącu — 130 — 140 g na porcję przy karmieniu 6 razy W 4 miesiącu — 140—150 g na porcję przy karmieniu 6 razy W 5, 6, 7 miesiącu – 160 -180 g przy karmieniu 5 razy Powyżej 7 miesiąca – 180-200 g na porcję.

Rodzaj mieszanek zależy od okresu życia. Mieszanki te przy­gotowuje się z mleka modyfikowanego. Mleko modyfikowane ma skład upodobniony do składu po­karmu kobiecego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.