Karmienie sztuczne

Sztuczne mieszanki, stosowane do żywienia niemowlęcia, nawet naj­staranniej dobrane i przygotowywane, nie zastępują w pełni pokarmu matki. Różne rodzaje mleka modyfikowanego są upodobnione nieco swoim składem do pokarmu kobiecego, nie zawierają jednak przeciw­ciał zwiększających odporność dziecka, ani enzymów ułatwiających trawienie. Nie mają również takiego samego jak pokarm matki składu aminokwasów, cukrów i tłuszczów, który jest dla niemowlęcia najodpo­wiedniejszy. Nie mają stałej temperatury, pełnej sterylności i nie za­pewniają bezpośredniego kontaktu dziecka z ciałem matki. Dzieci kar­mione sztucznie częściej i ciężej chorują, częściej występują u nich ob­jawy uczulenia.

Przygotowanie mieszanek wymaga bardzo starannego przestrzegania czystości odzieży i rąk, chronienia pomieszczenia, w którym przygotowuje się jedzenie, od much i kurzu, świeżości i naj­wyższej jakości używanych produktów. Naczynia przeznaczane dla niemowlęcia należy oddzielnie myć, gotować, a te, które nie nadają się do gotowania, parzyć wrzącą wodą. Butelkę po nakarmieniu nie­mowlęcia trzeba od razu myć, gdyż resztki mleka, które w niej zostają, są potem trudne do usunięcia. Do mycia butelek używa się wody z do­datkiem sody oczyszczanej (3 łyżeczki na 1 litr) i specjalnej szczotki, a następnie płucze się pod bieżącą wodą i wygotowuje przed następnym napełnieniem mieszanką. Starannie umyte i wygotowane smoczki przechowuje się w suchym pojemniczku pod przykryciem, a naczynia niemowlęcia — w oddzielnej szafce na czystym płótnie,, przykryte czy­stym płótnem lub wielokrotnie złożoną gazą.

Mieszanki przyrządza się na 1 posiłek. Jeśli to niemożliwe, pastery­zuje się je po sporządzeniu (zob. niżej) i przechowuje w chłodnym miej­scu. Mieszanka nie powinna pozostawać w temperaturze pokojowej dłużej niż 3 godz. Przed karmieniem mieszankę trzeba podgrzać do temperatury ciała, sprawdzając to przez wylanie kilku jej kropli na wewnętrzną stronę przedramienia. W okresie wprowadzania gęstych pokarmów powinno się przejść na karmienie niemowlęcia łyżeczką i pojenie z kubka.

Do końca pierwszego roku życia należy unikać karmienia mlekiem niemodyfikowanym. Na opakowaniach różnych rodzajów mleka mody­fikowanego podana jest informacja dotycząca wieku, dla którego jest ono przeznaczone, oraz sposobu przygotowania.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.