Przyczyny powstawania wrodzonych wad serca

Około 1% dzieci rodzi się z wadami wrodzonymi serca i w większoś­ci przypadków nie udaje się ustalić ich przyczyny. „Odpowiedzialne” za powstawanie wad wrodzonych serca mogą być różne czynniki szkodliwe, działające na płód w pierwszych tygodniach ciąży, m.in. za­chorowanie matki w tym czasie na różyczkę, rzadziej na inne choroby wirusowe. Niekorzystny wpływ mogą mieć również: nieprawidłowe od­żywianie ciężarnej powodujące niedobory pewnych składników pokar­mowych, toksyczne działanie różnych środków chemicznych, w tym niektórych leków, energia promienista, np. naświetlanie promieniami rentgenowskimi.

Wrodzone wady serca częściej powstają u dzieci rodziców spokrew­nionych. Obserwuje się również rodzinne występowanie tych chorób.

Charakterystyczne objawy wrodzonych wad serca

Wrodzone wady serca mogą nie powodować żadnych objawów i wykrywa się je podczas przypadkowego badania lekarskiego. U nie­których dzieci występuje uwypuklenie klatki piersiowej w okolicy ser­ca do przodu – tzw. garb sercowy. U innych w okolicy przedsercowej i naczyń szyjnych można zaobserwować nadmierne nieprawidło­we tętnienie. Niekiedy po przyłożeniu ręki do klatki piersiowej wy­czuwa się drżenie określane kocim mrukiem.

Sinica występuje w tych wadach serca, w których na skutek nie­prawidłowych połączeń następuje mieszanie się krwi żylnej (pozbawio­nej tlenu, ciemnej) z krwią tętniczą (utlenowaną, jasną). Sinica może pojawić się bezpośrednio po urodzeniu lub w pierwszych miesiącach czy latach życia. Może występować tylko przy wysiłku (u niemowląt w czasie płaczu), ale również i w spoczynku. Stopień nasilenia sinicy może być bardzo różny, od niewielkiej, dotyczącej tylko warg i końca palców, do uogólnionej bardzo znacznej obejmującej całe ciało. U dzie­ci z sinicą często rozwija się zgrubienie paliczków palców rąk i nóg,” tzw. pałce pałeczkowate, a paznokcie mają kształt wypukłych szkiełek zegarkowych. Badanie krwi wykazuje jej zagęszcze­nie, podwyższoną liczbę krwinek czerwonych oraz podwyższony po­ziom hemoglobiny.

Niektóre dzieci z siniczymi wadami wrodzonymi serca źle tolerują wysiłek fizyczny i chętnie odpoczywają w pozycji kucznej — objaw kucania — lub w pozycji kolankowo-łokciowej. Czasami nawet przejście krótkiej odległości powoduje występowanie duszności i nara­stanie sinicy.

W następstwie gorszego utlenowania tkanek może występować nie­dobór masy ciała i wzrostu u dzieci z wrodzonymi wadami serca, a u niemowląt z ciężkimi wadami — opóźniony rozwój ruchowy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.