Niewydolność krążenia

Niewydolność krążenia jest to niedostateczny rzut serca (ilość krwi wypływająca z serca na obwód podczas jednego skurczu) dla potrzeb organizmu. W jej powstaniu biorą udział cztery czynniki:

1)  zwiększone obciążenie wstępne, tj. zwiększony napływ krwi do serca;

2)  zwiększone obciążenie następcze, tj. pokonywanie przez serce zwiększonego oporu naczyniowego;

3)  upośledzenie kurczliwości mięśnia sercowego;

4)  zaburzenie przewodzenia bodźców w sercu.

Niewydolność krążenia u dzieci starszych może dotyczyć prawej komory (niewydolność prawokomorowa), lewej komory (niewydolność lewokomorowa) lub — najczęściej — obu komór.

Niewydolność lewokomorowa jest przeważnie spowodowa­na wadami serca: zwężeniem zastawki tętnicy głównej, przetrwałym przewodem tętniczym Botalla, wadami zastawki dwudzielnej lub pier­wotną kardiomiopatią. Jednym z wcześniejszych obja­wów jest duszność występująca po wysiłku. Charakterystyczna jest napadowa duszność nocna występująca po 1 — 2 godz. po zaśnięciu. Przyczyną jej jest przemieszczanie się krwi z kończyn dolnych do płuc w pozycji leżącej. Często napadom duszności towarzyszy stan skurczowy oskrzeli, rzężenie w płucach, kaszel, czasami krwioplucie. Może wystąpić obrzęk płuc.

Niewydolność prawokomorowa jest spowodowana nad­miernym obciążeniem pracą prawej komory, często w następstwie nie­wydolności lewokomorowej. Objawami są: poszerzenie i nad­mierne wypełnienie krwią naczyń żylnych, szczególnie szyi, obrzęki, najczęściej na nogach i twarzy związane z zatrzymaniem wody, po­większenie wątroby. Gdy znaczna ilość wody ulega zatrzymaniu, może gromadzić się tworząc tzw. przesięki w opłucnej, otrzewnej (płyn w ja­mie brzusznej – wodobrzusze) oraz w osierdziu.

Niewydolność krążenia u noworodków i niemowląt jest to za­wsze niewydolność obu komór serca, niekiedy trudno wykrywalna, mogąca nasuwać podejrzenie chorób innych narządów. Niewydolność krążenia u noworodków i niemowląt mogą powodować: wrodzone wa­dy serca (najczęściej przełożenie wielkich pni tętniczych, koarktacja aorty, szeroki przewód tętniczy Botalla), zapalenie mięśnia sercowego, pierwotne kardiomiopatie, uogólnione zakażenie, zaburzenia rytmu serca (wrodzony blok serca, cząstoskurcz napadowy).

Jednym z wcześniejszych objawów jest duszność (przyspieszenie liczby oddechów) występująca również w spokoju i w czasie snu. Przy znacznie nasilonej duszności występuje charakterystyczne porusza­nie skrzydełkami nosa i wciąganie dołka szyjnego. Duszności towa­rzyszy przyspieszenie czynności serca. Czynność serca przekraczają­ca 180 na min może nasuwać podejrzenie częstoskurczu napadowego. Mogą pojawić się obrzęki na twarzy, dłoniach, stopach — dziecko pozornie sprawia wrażenie dobrze odżywionego, „pulchnego”. Często występuje nadmierne pocenie się. Charakterystyczne są również trudności w ssaniu.

Leczenie niewydolności krążenia u dzieci wymaga umieszczenia dziecka w szpitalu. Polega ono na leżeniu w łóżku, stosowaniu leków nasercowych, moczopędnych, tlenu, w niektórych przypadkach leków rozszerzających naczynia krwionośne. Noworodki i niemowlęta karmi się często, w małych ilościach, czasem przez sondę. Niekiedy muszą być umieszczone w cieplarce ze stałym dopływem tlenu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.