Zespół MAS

Zespół MAS jest to ostre niedokrwienie mózgu w następstwie zbyt wolnej lub bardzo szybkiej czynności serca z zatrzymaniem krążenia. Zespół ten najczęściej występuje w całkowitym bloku przedsionkowo-komorowym, czasem w przebiegu częstoskurczu komorowego i innych niemiarowości.

Przed napadem dzieci starsze uskarżają się niekiedy na bóle i zawro­ty głowy, czasem bóle brzucha. Często występuje uczucie nieuzasad­nionego lęku, „zapadania się w przepaść”. Napad charakteryzuje się zblednięciem, sinicą, utratą przytomności, zaburzeniami oddychania, czasami drgawkami. Tętno jest bardzo wolne lub niewyczuwalne. Po przyłożeniu ręki w okolicę serca niewyczuwalne jest bicie serca. W ciężkich napadach MAS może dojść do objawów śmierci klinicznej – zatrzymania krążenia i oddychania.

Pierwsza pomoc polega na płaskim ułożeniu dziecka na twar­dym podłożu i rytmicznym, silnym uderzaniu ręką w klatkę piersiową w okolicy serca. W ciężkich napadach konieczne jest stosowanie ma­sażu serca i sztucznego oddychania metodą usta-usta aż do momentu przybycia lekarza.

U dzieci z całkowitym blokiem przedsionkowo-komorowym napady MAS stanowią wskazanie do wszczepienia stymulatora (rozrusznika serca). Stymulator wysyła bodźce elektryczne w określonym odstępie czasu (np. 70, 90 na minutę, u dzieci młodszych częściej), pod wpły­wem których następuje skurcz komór. Co kilka lat stymulator musi być wymieniany z powodu wyczerpywania się źródła energii.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.