Przewlekła białaczka szpikowa

Choroba ta występuje przeważnie u dzieci starszych w okresie doj­rzewania płciowego i obraz jej oraz przebieg nie różni się zasadniczo od przewlekłej białaczki szpikowej u dorosłych. Początek jest skryty i powolny, występuje ogólne osłabienie, pocenie się i chudnięcie. Zasad­niczym objawem jest narastające powiększenie śledziony, która docho­dzi do olbrzymich rozmiarów, zajmując niejednokrotnie większą część jamy brzusznej. Wątroba bywa powiększona, lecz w mniejszym stop­niu. Powiększenie węzłów chłonnych jest nieznaczne lub nie występu­je w ogóle. Niekiedy dołączają się bóle kończyn, u chłopców dochodzi czasem do bolesnych wzwodów prącia.

W krwi obwodowej wyraźnie zwiększa się liczba krwinek białych, zwykle powyżej 50000 w 1 mm3, a w początkowym okresie choroby także liczba płytek krwi. Rozmazy krwi wykazują obecność granulocytów w różnych fazach rozwoju, z przewagą mielocytów i metamielocytów, które stanowią ok. 50% krwinek białych. Liczba mieloblastów nie przekracza zwykle 10%. Występuje także wzrost granulocytów kwasochłonnych i zasadochłonnych. Leczenie tej postaci białaczki po­lega na stosowaniu odpowiednich chemioterapeutyków.

Przewlekła białaczka szpikowa może kończyć się tzw. przeło­mem blastycznym, tj. przejściem w ostrą białaczkę mieloblastyczną, która nie reaguje na żadne leczenie i stanowi końcowy etap choroby.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.