Niedokrwistość aplastyczna

Jest to rodzaj anemii związanej z zanikiem układu krwiotwórczego. Zanik ten może dotyczyć wybiórczo układu czerwonokrwinkowego – niedokrwistość hipoplastyczna — lub może obejmować wszystkie układy utkania szpikowego — niedokrwistość a p 1 a styczna.

Przyczyną stanów zaniku układu krwiotwórczego y dzieci mogą być przebyte choroby zakaźne, zwłaszcza żółtaczka zakaźna, różyczka i odra. Przyczyna niedokrwistości hipoplastycznej wrodzonej nie jest znana. Choroba ujawnia się już w okresie noworodkowym lub w pierwszych tygodniach życia w postaci niedokrwistości.

Objawy. Niedokrwistość aplastyczną cechuje powoli narastająca bladość skóry, łatwe męczenie się, osłabienie, występowanie skazy krwotocznej w postaci wybroczyn, wylewów krwawych, krwawień z błon śluzowych jamy ustnej, z nosa i przewodu pokarmowego. Bada­nie krwi wykazuje obniżenie poziomu hemoglobiny, liczby krwinek czerwonych, krwinek białych, obniżenie liczby płytek krwi oraz obni­żenie lub całkowity brak retikulocytów. W szpiku występują objawy zaniku wszystkich elementów komórkowych.

Przebieg choroby jest bardzo ciężki i kończy się często śmiercią, głównie z powodu trudnych do leczenia krwawień lub dołączających się zakażeń.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.