Niedokrwistości z niedoboru kwasu foliowego

Nazwa „kwas foliowy” pochodzi od słowa łac. folium – liść, najbogatsze w tę witaminę są bowiem zielone rośliny liściaste. Zawie­rają ją także grzyby, drożdże, wątroba, kiełki zbóż. Około 80% kwasu foliowego ginie przy konserwowaniu i gotowaniu produktów żywnoś­ciowych, jedynie zamrażanie chroni przed utratą tej witaminy.

Kwas foliowy i witamina B12 są nieodzowne do prawidłowej syntezy kwasów nukleinowych w różnych komórkach organizmu, a przede wszystkim w komórkach szpiku. Niedobory tych witamin upośledzają rozwój i dojrzewanie krwinek czerwonych, a częściowo także krwinek białych i płytek krwi, co prowadzi do wystąpienia szczególnej postaci anemii, zwanej niedokrwistością megaloblastyczną.

Przyczyną niedoborów kwasu foliowego u dzieci jest najczęściej nie­prawidłowe odżywianie (podawanie zbyt dużych ilości mleka), wcześniactwo, zakażenia, zaburzenia wchłaniania, nadmierny rozpad krwinek czer­wonych, przewlekłe stosowanie środków przeciwdrgawkowych.

Objawy. Niedokrwistość megaloblastyczną z niedoboru kwasu fo­liowego charakteryzuje powolne narastanie bladości skóry, powiększe­nie wątroby i śledziony, objawy skazy krwotocznej (wybroczyny), za­burzenia i zahamowania rozwoju psychicznego i fizycznego. Stopień niedokrwistości może być mierny lub znaczny. W ciężkich przypad­kach poziom hemoglobiny spada do ok. 5 g%, a liczba krwinek czer­wonych może się wahać w granicach od 1 do 2,5 min w mm3. Liczba krwinek białych i płytek bywa najczęściej obniżona.

Leczenie. Ciężkie niedokrwistości z niedoboru kwasu foliowego wy­magają leczenia szpitalnego. W mniej nasilonych stanach leczenie pole­ga na doustnym stosowaniu kwasu foliowego, w połączeniu z witaminą B comp. i witaminą C, która poprawia przyswajanie kwasu foliowego. Zapobiegawczo należy podawać kwas foliowy wszystkim wcześniakom od 2 r. życia, dzieciom, które często przechodzą infekcje, oraz dzieciom z za­burzeniami wchłaniania, a także kobietom w okresie ciąży.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.