Zaburzenia powietrzności płuc

U dzieci zaburzenia tego typu występują często. Może to być zmniej­szenie upowietrznienia – niedodma lub nadmierne upowietrznienie — rozdęcie lub rozedma.

Niedodma powstaje na skutek niedrożności oskrzeli. Występuje często u dzieci, zwłaszcza u niemowląt i małych dzieci. Bardzo wąskie oskrzela, wiotkie ich ściany oraz łatwość obrzęku błony śluzowej po­wodują, że prawie każdy proces zapalny w oskrzelach, np. zapalenie oskrzeli, lub w ich otoczeniu, np. gruźlica węzłów chłonnych tchawiczo-oskrzelowych, powoduje zwężenie i zamknięcie światła oskrzela i w zaopatrywanym przez to oskrzele odcinku płuca powstaje niedodma. Na ogół niedodma cofa się, gdy zostaje usunięta przyczyna niedrożnoś­ci oskrzela. Jeżeli nastąpi wtórne zakażenie, może dojść do marskości (zwłóknienia) niedodmowego odcinka.

Leczenie jest przyczynowe.

Rozdęcie płuc powstaje wtedy, gdy zwężenie światła oskrzela nie jest całkowite i w czasie wdechu powietrze przedostaje się do pęche­rzyków płucnych, a w czasie wydechu zostaje tam zatrzymane. Jest to tzw. mechanizm zastawkowy (wentylowy). Może wystąpić w różnych stanach chorobowych. Najczęściej spotykany jest u niemowląt i małych dzieci, ponieważ anatomiczne i fizjologiczne właściwości dróg oddechowych w tym okresie usposabiają do tego typu zmian.

Przyczyną rozdęcia wentylowego może być np. ciało obce w oskrzelu, ziarnina gruźlicza, zalegająca wydzielina, skurcz oskrzela, ucisk na oskrzele z zewnątrz.

Rozdęcie może być odcinkowe lub dotyczyć całego płuca. Narastające rozdęcie może prowadzić do przerwania ścian pęcherzy­ków płucnych i powstania odmy opłucnej lub śródmiąższo­wej. W tkance śródmiąższowej powietrze tworzy pęcherze, a następ­nie wędruje do śródpiersia i pod skórę.

Odma opłucna powstaje najczęściej w przebiegu gronkowcowego zapalenia płuc, jako powikłanie ostrego rozdęcia wentylowego, lub może powstać samoistnie. Nagle występująca odma opłucna czy śród- piersiowa wymaga interwencji — nakłucia i odessania powietrza.

Rozedma jest to nadmierne poszerzenie końcowych przestrzeni po­wietrznych, tzn. pęcherzyków płucnych, z anatomicznym uszkodze­niem ich ścian. U dzieci stan taki zdarza się niezwykle rzadko, naj­częściej jako”wada wrodzona – wrodzona rozedma płatowa. Rzadko dochodzi do powstania rozedmy u dzieci w przebiegu innych chorób. Rozedma zdarza się w ciężkich, wiele lat trwających przypad­kach astmy oskrzelowej lub w zwłóknieniach płuc.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.