Odrębności anatomiczne i fizjologiczne

Drogi oddechowe małego dziecka (krtań, tchawica, oskrzela) są krótkie, krtań leży bliżej jamy nosowo-gardłowej. Sprzyja to szerzeniu się procesów zapalnych, które mogą łatwo prze­chodzić z jamy nosowej i gardła na krtań i tchawicę oraz oskrzela i płuca. Proces zapalny łatwo przechodzi też na ucho środkowe, ponie­waż u niemowląt krótka i szeroka trąbka słuchowa leży prawie pozio­mo. Wąskość dróg oddechowych sprzyja występowaniu objawów utrudnionego oddychania, gdyż nawet niewielki stan zapalny błony śluzowej dróg oddechowych może powodować znaczne zwężenie lub nawet całkowite zamknięcie światła tchawicy czy oskrzeli.

Odruch kaszlowy u niemowląt jest stosunkowo słaby, a siła wykrztuśna kaszlu niewielka i nawet nieznaczna ilość wydzieliny w drogach oddechowych może całkowicie zaczopować oskrzela, co spo­woduje dostrzegalne objawy chorobowe.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.