Rozwój układu oddechowego

Różnicowanie się układu oddechowego rozpoczyna się ok. 4 tygod­nia życia płodowego. Każdy czynnik powodujący zaburzenia w rozwo­ju poszczególnych elementów układu oddechowego może prowadzić do powstawania wad. Niedorozwój i wady układu oddechowego sprzyjają nawracającym i przewlekłym chorobom płuc i oskrzeli.

Układ oddechowy niemowlęcia i małego dziecka nie jest miniaturą układu oddechowego człowieka dorosłego. Płuco noworodka nie ma prawie zupełnie pęcherzyków płucnych, a wymiana gazowa zachodzi w oskrzelikach oddechowych i przestrzeniach powietrznych, z których dopiero w ciągu kilku lat powstają prawidłowe grona płucne. Liczba i wielkość pęcherzyków płucnych zwiększa się bardzo szybko w ciągu pierwszych 2 lat życia, później tworzenie nowych jednostek płucnych stopniowo słabnie i dopiero w okresie dojrzewania płciowe­go następuje ponowny szybki wzrost płuc (liczba pierwotnych prze­strzeni powietrznych u noworodka wynosi ok. 20 min, liczba pęcherzy­ków płucnych w 8 r. życia ok. 300 min). Obecnie uważa się, że tkanka płucna jest zdolna do regeneracji przez cały okres wzrastania dziecka, a więc przez .12-14 lat. Ponieważ różnicowaniu ulegają także inne elementy tkankowe, w płucach dzieci stwierdza się zasadnicze różnice zależne od wieku. I tak np. w tkance śródmiąższowej (zwanej też podporową lub zrębową) niemowlęcia brak jest włókien ela­stycznych i mięśniowych. Dopiero w wieku szkolnym wzmacnia się aparat sprężysty płuca. Różna jest również liczba gruczołów śluzo­wych, elementów chrząstkowych i limfatycznych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.