CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO U DZIECI

Układ nerwowy człowieka, a zwłaszcza jego najważniejsza część oś­rodkowa mieszcząca się w czaszce, nie tylko od­powiada za złożone czynności psychiczne i pełni rolę łącznika między światem zewnętrznym a całym organizmem, ale stanowi z nim niepo­dzielną całość. Wszelkie bowiem choroby i uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego wpływają ujemnie zarówno na stan zdrowia psy­chicznego, jak i fizycznego, a z kolei rozmaite choroby ogólne i zabu­rzenia czynności poszczególnych narządów organizmu rzutują w zasad­niczy sposób na pracę ośrodkowego układu nerwowego. Ta ścisła współzależność szczególnie mocno zaznacza się u dzieci, u których stopniowe dojrzewanie kolejnych struktur ośrodkowego układu ner­wowego i chwiejna jeszcze równowaga procesów biochemicznych ko­mórek nerwowych (neuronów) warunkuje zwiększoną wrażliwość na wszelkie czynniki zewnątrz- i wewnątrzpochodne, przejawiające się w różny sposób.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.