Archive for the ‘Chorobowy układ oddechowy’ Category

Badania diagnostyczne w chorobach układu oddechowego

We wszystkich nawracających i przewlekłych chorobach układu od­dechowego skuteczne leczenie można zastosować tylko po dokładnym ustaleniu rozpoznania. Stosuje się w tym celu wiele badań, m.in.: 1) badania mikrobiologiczne, 2) badania serologiczne, 3) badania immu­nologiczne, 4) bronchoskopię, czyli oglądanie drzewa oskrzelowego od wewnątrz za pomocą bronchoskopu (sztywna rura z odpowiednim oświetleniem) lub bronchofiberoskopu (elastyczne urządzenie z [...]

Czynność płuc i badania czynnościowe układu oddechowego

Podstawową czynnością układu oddechowego jest zapewnienie wy­miany gazowej między organizmem człowieka a otoczeniem. Wymianę gazową w płucach zapewnia prawidłowa wentylacja pęcherzyków płucnych, prawidłowy przepływ krwi przez naczynia włosowate płuc, równomierne rozmieszczenie krwi i wdychanego powietrza w płucach (dystrybucja) oraz prawidłowa dyfuzja, tj. przenikanie gazów: tlenu i dwutlenku węgla poprzez przegrodę pęcherzykowo-włośniczkową. Każ­dy z wymienionych procesów [...]

Odrębności anatomiczne i fizjologiczne

Drogi oddechowe małego dziecka (krtań, tchawica, oskrzela) są krótkie, krtań leży bliżej jamy nosowo-gardłowej. Sprzyja to szerzeniu się procesów zapalnych, które mogą łatwo prze­chodzić z jamy nosowej i gardła na krtań i tchawicę oraz oskrzela i płuca. Proces zapalny łatwo przechodzi też na ucho środkowe, ponie­waż u niemowląt krótka i szeroka trąbka słuchowa leży prawie [...]

Rozwój układu oddechowego

Różnicowanie się układu oddechowego rozpoczyna się ok. 4 tygod­nia życia płodowego. Każdy czynnik powodujący zaburzenia w rozwo­ju poszczególnych elementów układu oddechowego może prowadzić do powstawania wad. Niedorozwój i wady układu oddechowego sprzyjają nawracającym i przewlekłym chorobom płuc i oskrzeli. Układ oddechowy niemowlęcia i małego dziecka nie jest miniaturą układu oddechowego człowieka dorosłego. Płuco noworodka nie [...]

CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO U DZIECI

Choroby układu oddechowego u dzieci, zwłaszcza w pierwszych la­tach życia, stanowią ok. 70% wszystkich zgłoszonych zachorowań. Ok. 40% dzieci leczonych w szpitalach w pierwszych 2 latach życia to dzieci z zapaleniem płuc. W wielu przypadkach przewlekające się i nawracające zakażenia układu oddechowego u dzieci mogą prowadzić do trwałych, nieodwra­calnych zmian w oskrzelach i płucach i [...]