CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO U DZIECI

Choroby układu oddechowego u dzieci, zwłaszcza w pierwszych la­tach życia, stanowią ok. 70% wszystkich zgłoszonych zachorowań. Ok. 40% dzieci leczonych w szpitalach w pierwszych 2 latach życia to dzieci z zapaleniem płuc.

W wielu przypadkach przewlekające się i nawracające zakażenia układu oddechowego u dzieci mogą prowadzić do trwałych, nieodwra­calnych zmian w oskrzelach i płucach i są powodem mniejszej wydol­ności w wieku dojrzałym. Coraz powszechniejsza jest opinia, że prze­wlekła obturacyjna choroba płuc, spowodowana zwężeniem światła oskrzeli i rozedmą — powód inwalidztwa wielu dorosłych, bierze swój początek w chorobach układu oddechowego przebytych we wczesnym dzieciństwie.

Prawidłowe sposoby zapobiegania i wczesnego leczenia chorób ukła­du oddechowego mogą w wielu przypadkach uchronić dziecko przed skutkami powtarzających się zakażeń układu oddechowego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.