Archive for the ‘Choroby alergiczne’ Category

Atopia i choroby atopowe

Choroby alergiczne często występują rodzinnie. Niektóre z nich są przekazywane genetycznie-w postaci tzw. skazy atopowej, choć dokładny mechanizm dziedziczenia nie został dotąd poznany. Skaza a t o p o w a, czyli atopia, jest wrodzoną, osobniczą skłonnością do zachorowania na choroby alergiczne tzw. atopowe. Zalicza się do nich: astmę oskrzelową, alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa, [...]

Co to jest alergia?

Termin alergia pochodzi od gr. słów allos – inny i ergon – dzia­łanie i oznacza zmienioną odczynowość organizmu. Ludzie z alergią reagują objawami choroby na różne, powszechnie spotykane w środo­wisku substancje i czynniki, które u zdrowych nie wywołują żadnej reakcji. Substancje te nazywane są alergenami. Biorąc pod uwagę drogę wnikania alergenów do organizmu, dzieli się [...]