Atopia i choroby atopowe

Choroby alergiczne często występują rodzinnie. Niektóre z nich są przekazywane genetycznie-w postaci tzw. skazy atopowej, choć dokładny mechanizm dziedziczenia nie został dotąd poznany. Skaza a t o p o w a, czyli atopia, jest wrodzoną, osobniczą skłonnością do zachorowania na choroby alergiczne tzw. atopowe. Zalicza się do nich: astmę oskrzelową, alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa, go­rączkę sienną, wyprysk atopowy skóry, niektóre postacie pokrzywki i nadwrażliwość na pokarmy.

Liczne badania wykazały, że jeśli choroby atopowe występują u obojga rodziców, to 60 — 70% ich dzieci ma objawy alergiczne. Jeżeli tylko jedno z rodziców jest chore, odsetek dzieci z alergią zmniejsza się do ok. 40%, a w rodzinach nie obciążonych skazą atopową na cho­roby alergiczne może zachorować 12 -15% dzieci. Rodzice przekazują dzieciom nie określoną chorobę atopową, ale zwiększoną podatność na zachorowanie na którąkolwiek z nich. Na przykład matka lub oj­ciec chorujący na astmę atopową mogą mieć dziecko ze zmianami skórnymi lub alergią pokarmową.

Objawy choroby atopowej mogą się zmieniać w ciągu życia danej osoby. Na przykład często występuje wyprysk atopowy w okresie nie­mowlęcym, u tego samego dziecka w wieku 3 — 4 lat pojawiają się na­pady astmy, a ok. 10 — 12 r. życia katar sienny. Objawy alergii wielonarządowej występują u ok. 50% dzieci ze skazą atopową.

Zmienne występowanie chorób atopowych i ich kojarzenie są możli­we, gdyż wywołują je te same alergeny, a mechanizmy powstawania choroby są bardzo podobne dla całej grupy. Alergeny wziewne naj­częściej wywołują astmę lub nieżyt nosa, ale mogą być też powodem alergii skóry. Alergeny pokarmowe mogą wywoływać nawracające na­pady astmy, zmiany skórne i alergię w przewodzie pokarmowym.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.