Choroby lizosomowe

Lizosomy są organellami komórkowymi zawierającymi silne en­zymy — hydrolazy — które rozkładają zużyte struktury wewnątrzko­mórkowe oraz białka wnikające do komórki drogą endocytozy – jest to tzw. trawienie wewnątrzkomórkowe. Rozkład ten odbywa się wew­nątrz lizosomu, po wniknięciu do niego rozkładanej cząsteczki, a pro­dukty rozkładu wydalane są na zewnątrz komórki, do innych lizosomów bądź do cytoplazmy. Lizosomy otoczone są błoną uniemożliwiają­cą przedostanie się hydrolaz do cytoplazmy, ponieważ spowodowałoby to zniszczenie komórki. Dlatego też lizosomowe hydrolazy nazywa się niekiedy „śmiercionośnym bagażem” komórek. Brak jednej z hydrolaz powoduje, że wewnątrz lizosomu gromadzi się w dużych ilościach nie- rozłożony związek chemiczny, zwykle o dużej cząsteczce. Przeładowa­ne nim organelle wypełniają komórkę, upośledzając jej wszystkie funkcje, co prowadzi do powstania choroby lizosomowej. Zna­nych jest już kilkadziesiąt takich lizosomowych chorób metabolicz­nych, w których dochodzi do spichrzania tłuszczów, mukopolisacharydów, glikogenu i innych substancji. Należą tu również lipidozy i mukopolisacharydozy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.