Szczepienie BCG

W Polsce pierwszą szczepionką, którą otrzymuje niemowlę między 3 i 15 dniem życia, jest BCG. Jest to liofilizowana szczepionka składają­ca się z żywych (atenuowanych) prątków. Podaje się ją śródskórnie w lewe ramię w ilości 0,1 ml. W miejscu wstrzyknięcia powinien pow­stać bąbelek o średnicy ±8 mm, utrzymujący się przez kilka do kilku­nastu minut. W 2-3 dni po zaszczepieniu powstaje w miejscu wkłucia naciek przekształcający się w pęcherzyk, a następnie w owrzodzenie, które po 3-6 tygodniach — niekiedy dłużej — stopniowo goi się, po­zostawiając płaską bliznę (odczyn dodatni). Blizna ta świadczy o wy­tworzeniu się tuberkulinowej alergii poszczepiennej. U niemowląt w wieku 11-12 miesięcy średnica blizny nie powinna być mniejsza niż 3 mm. W przypadku styczności dziecka z osobą chorą na gruźlicę bądź w celach diagnostycznych, mimo stwierdzenia blizny, należy wykonać próbę tuberkulinową.

U dzieci powyżej 12 miesiąca życia alergię poszczepienną sprawdza się za pomocą tuberkulinowego odczynu śródskórnego Mantoux, polegającego na śródskórnym wstrzyknięciu 0,1 ml roz­cieńczonej tuberkuliny po grzbietowej stronie środkowej części przed­ramienia. Wynik odczytuje się po 72 godz. Za dodatni uważa się odczyn, gdy powstał naciek o średnicy 6 mm lub większy.

Kolejne kontrole alergii tuberkulinowej wykonuje się w 6, 12 i 18 r. życia. Dzieci, które nie wytworzyły alergii poszczepiennej, jak również te, u których alergia wygasła, są ponownie szczepione szczepionką BCG.

Przy rewakcynacji muszą być zachowane odpowiednie odstępy czasu w stosunku do podawania innych szczepionek. Szczepienia przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i odrze można wykonywać po 3 tygodniach od zaszczepienia BCG, natomiast szczepionkę BCG można podać po 2 tygodniach po ww. szczepieniach.

Po podaniu BCG, przy zastosowaniu prawidłowej techniki szczepie­nia, powikłania występują rzadko. Przy zbyt głębokim wstrzyknięciu, w miejscu szczepienia może powstać owrzodzenie lub ropień, czemu towarzyszy powiększenie węzłów chłonnych pachowych. Wyjątkowo do­chodzi do rozmiękania i przebicia węzłów z wytworzeniem przetoki.

Znaczenie odporności w gruźlicy i alergii tuberkulinowej omówiono w rozdz. Gruźlica u dzieci.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.