Okres szkolny

Na ogół w pierwszych klasach dzieci lubią szkołę, są dumne, że są już uczniami, idealizują nauczycieli. W starszych klasach u dużej częś­ci dzieci narasta krytycyzm i niezadowolenie. Stosunek dziecka do szkoły i jego wyniki w nauce w dużym stopniu zależą od postawy ro­dziców. Rodzice krytykujący szkołę często nieświadomie wytwarzają u swojego dziecka negatywny stosunek do szkoły i nauki i wpływają na obniżenie jego osiągnięć. Około 9-11 r. życia u wielu dzieci ujawnia się niechęć do wysiłku. W tym okresie bardzo potrzebna jest, zwła­szcza mniej zdolnym dzieciom, pomoc i odpowiednia zachęta w domu oraz świadomość, że są one akceptowane w szkole. Zarówno u dzieci mniej zdolnych, które osiągają złe wyniki w nauce, jak u dzieci bardzo inteligentnych, które nudzą się na zajęciach szkolnych, stopniowo


pogłębia się niechęć do szkoły. Często niechęć tę nasilają złe kontak­ty z nauczycielem, który nie potrafi pomóc dziecku. Sprawę pogarsza krytykowanie w obecności dziecka nauczyciela przez rodziców. W ok­resie szkoły podstawowej i średniej wyniki w nauce mają dość ścisły związek z emocjonalnym stosunkiem dziecka do szkoły.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.