Noworodek hypotroficzny

Dystrofia wewnątrzmaciczna charakteryzuje się mniejszą lub większą masą ciała niż to wynika z długości trwania ciąży. Mniej­szą masę ciała określa się hypotrofią. Powstaje ona wskutek cho­rób matki lub płodu albo wskutek niewydolności łożyska. Niewydol­ność ta może być spowodowana paleniem papierosów w ciąży lub za­wodowym czy środowiskowym zatruciem matki. Ustalenie przyczyn nie zawsze jest łatwe. Dziecko hypotroficzne rzadziej niż wcześniak ma trudności oddechowe, na ogół wykazuje duże łaknienie i szybko przybywa na wadze. Część tych dzieci wykazuje niski poziom cukru i białek we krwi i wymaga dożywiania drogą dożylną. Są one również mało odporne na zakażenia, które mogą być przyczyną hypotrofii. Dzieci te są tym chudsze, a zwłaszcza tym mniejsze, im wcześniej za­istniały w ciąży czynniki wywołujące hypotrofię. Przy znacznym wy­chudzeniu noworodek przypomina wyniszczonego starca o cienkiej, żółtawej, pomarszczonej skórze.

Noworodki hypotroficzne, podobnie jak wcześniaki, wymagają sta­rannej pielęgnacji, zapewnienia ciepła i wczesnego karmienia. Zarów­no wcześniaki, jak dzieci z hypotrofią mogą rozwijać się prawidłowo, o ile nie są obarczone wadami rozwojowymi lub chorobami wrodzonymi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.