Odrębności budowy i czynności nerek u dziecka

Nerki noworodka mają budowę płatowatą i w stosunku do masy ciała są większe niż u człowieka dorosłego. W dwóch pierwszych do­bach życia noworodek oddaje bardzo niewiele moczu, ponieważ w tym czasie traci dużo wody drogą oddechową i parowania przez skórę. Nie­które noworodki w pierwszej dobie nie oddają moczu w ogóle. Brak moczu po dwóch dniach życia lub ustanie oddawania moczu jest obja­wem świadczącym o poważnym zaburzeniu czynności nerek. O niepra­widłowościach w obrębie cewki moczowej może świadczyć oddawanie moczu przez dziecko z wysiłkiem, napinaniem się i płaczem. Na ogół w pierwszych dwóch dniach życia dziecko oddaje mocz 2 — 6 razy na do­bę, a w pierwszych miesiącach życia 30 – 40 razy na dobę. Częstość od­dawania moczu zmniejsza się stopniowo. Dziecko roczne oddaje mocz przeważnie co godzinę, w 3 r. życia ok. 10 razy na dobę, a w wieku przedszkolnym i szkolnym — 6 — 7 razy. Między 2 i 3 r. życia dziecko zaczyna zgłaszać potrzebę oddawania moczu. Na ogół 3-letnie dziecko przestaje moczyć się w nocy, co jest związane ze zwiększającą się po­jemnością pęcherza. Ilość moczu oddawanego na dobę wzrasta z wiekiem: między 3 a 10 dniem życia wynosi 100 — 300 ml, między 1 a 3 miesiącem 150 — 400 ml, między 3 a 6 miesiącem 250 — 500 ml, w drugim półroczu życia 300-600 ml, w 2-3 r. życia 500-600 ml, w wieku przedszkolnym 600 — 800 ml, w wieku szkolnym 800—1500 ml.

Mocz noworodka bywa ciemny, może zawierać białko i cukier, a zawarte w nim moczany mogą powodować jego mętność i plamienie pieluszek na różowo. Mocz niemowląt jest jasny i zawiera tylko śladowe ilości białka. W pierwszym kwartale życia niemowlę ma mniejszą niż dorośli zdolność zagęszczania moczu, z czym wiąże się ni­ski ciężar właściwy (gęstość) moczu w tym wieku. Wielkość przesącza­nia osiąga w 2 r. życia wartość taką jak u dorosłych. Wyrazem fizjolo­gicznej niedojrzałości nerki niemowlęcia jest też ograniczona zdolność odkwaszania organizmu i wydalania niektórych elektrolitów obficie zawartych w mleku krowim, takich jak sód, związki fosforu i siarki.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.