CHOROBY KRWI I UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO U DZIECI

Miejscem powstawania komórek krwi po okresie życia płodowego jest szpik kostny. We wczesnym okresie życia płodowego, kiedy je­szcze nie ma szpiku, komórki krwi wytwarzane są w tzw. wysep­kach krwiotwórczych pęcherzyka żółtkowego. Od ok. 2 miesią­ca życia płodowego narządem wytwarzającym komórki krwi staje się wątroba, a od 5 miesiąca (jednocześnie z rozwojem krążenia łożysko­wego) rozwija się szpik i zaczyna przejmować funkcję krwiotworzenia. Równocześnie z rozwojem szpiku wzrasta aktywność krwiotwórcza w śledzionie, węzłach chłonnych i grasicy.

Po urodzeniu czynność krwiotwórcza w innych narządach, poza szpikiem, zanika. U dzieci w pierwszych latach życia wszystkie kości zawierają czerwony, aktywny szpik wytwarzający komórki krwi. Mię­dzy 10 a 14 r. życia wykształca się tłuszczowy szpik, który stopniowo wypełnia kości długie. W 19 r. życia, podobnie jak u osób dorosłych, czynny szpik znajduje się jedynie w kręgach, żebrach, mostku, koś­ciach czaszki, w częściach bliższych kości udowej i ramiennej oraz w częściach brzeżnych miednicy. Pozostałą dużą przestrzeń wypełniają komórki tłuszczowe szpiku, „gotowe” w każdej chwili do przeistocze­nia się w aktywny, czerwony szpik. U małych dzieci nie ma tej „rezer­wy przestrzeni”, toteż w przypadku dużego zapotrzebowania czynność krwiotworzenią (hemopoezy)? łatwo przejmują dodatkowe ogniska w tych narządach, które w życiu płodowym pełniły funkcję krwiotwórczą (wątroba, śledziona). Na prawidłowe utkanie szpikowe składają się komórki układu czerwonokrwinkowego, białokrwinkowego i płytko- twórczego. Ponadto w szpiku znajdują się grudki chłonne (wytwarza­jące limfocyty) oraz układ siateczkowo-śródbłonkowy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.