Zapobieganie chorobom alergicznym

Zapobieganie rozwojowi chorób alergicznych u dzieci można ująć w następujące punkty:

1)  Każde niemowlę powinno być karmione piersią przynajmniej do 6 miesiąca życia. U dzieci z rodzin obciążonych skazą atopową jest to szczególnie ważne. Jeżeli z istotnych powodów matka takiego dziecka nie może karmić piersią, powinna używać pokarmu z laktarium lub mieszanek bezmlecznych (Prosobee, Nutramigen), nie dokarmiać dziecka mlekiem krowim, unikać wczesnego wprowadzenia takich po­karmów, jak białko jaja, ryby, orzechy, soki z owoców cytrusowych. Nowe pokarmy powinny być wprowadzane pojedynczo, najlepiej goto­wane, bo zmniejsza to ich właściwości alergizujące.

2)  Kobiety w ciąży, które mają już dziecko z alergią, powinny stoso­wać w miarę możliwości dietę pozbawioną alergenów.

3)  Niemowlęta powinny być chronione przed kontaktem z akwena­mi. Należy zlikwidować pościel z pierza, materace z włosia i trawy morskiej, maty słomiane, usunąć z domu zwierzęta, skóry zwierzęce, pyłochłonne dywany, utrzymywać mieszkania w czystości- chronić dziecko przed ukąszeniami insektów i innych owadów.

4)  W pomieszczeniach, gdzie przebywa dziecko, nie należy palić ty­toniu. Dym tytoniowy alergizuje i zmniejsza odporność dróg oddecho­wych.

5)  Konieczna jest ochrona dziecka przed zakażeniami. Dziecko nie powinno stykać się z osobami chorymi, nie powinno być wychowywa­ne w żłobku, w przypadku zachorowania powinno być dokładnie le­czone. W razie zakażenia pasożytami jelitowymi, powinna być przeleczona cała rodzina.

6)  Należy unikać podawania dziecku leków, po których często wy­stępują objawy alergiczne, zwłaszcza podawanych w postaci zastrzy­ków.

7)  Wczesne leczenie pierwszych objawów uczulenia zapobiega roz­wojowi pełnoobjawowej alergii.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.