Wyprysk kontaktowy

Wyprysk kontaktowy jest to uczulenie skóry na bezpośredni kon­takt z alergenem. Reakcja immunologiczna, wg której powstają ww. zmiany, nosi nazwę reakcji komórkowej, opóźnionej (delayed) lub reakcji typu IV. Główną rolę odgrywają tu nie przeciwciała, jak w poprzednich reakcjach (typu I, II, III), lecz uczulo­ne limfocyty, które po kontakcie z alergenem uwalniają wiele substan­cji chemicznych, zwanych limfokinami. Są one mediatorami w tym typie reakcji, prowadzącymi do wystąpienia zmian.

Wyprysk kontaktowy jest przede wszystkim chorobą ludzi doros­łych, często zawodową (robotnicy pracujący przy barwieniu tkanin, wyprawianiu skór, produkcji kosmetyków i środków czystości, leków, pielęgniarki). Poprzez kontakt mogą się również uczulać dzieci, np. na formalinę używaną przy produkcji tkanin ubraniowych – dziecko uczuła się przez ubranie własne lub osób dorosłych, które noszą dziec­ko na rękach. Powtarzany kontakt z tkaniną zawierającą ślady forma­liny „wystarcza” do uczulenia zwłaszcza wówczas, gdy na skórę dziec­ka działają wcześniej czynniki chemiczne, mechaniczne lub termiczne (np. pocenie nasila zmiany kontaktowe). Wyprysk kontaktowy mogą wywoływać guziki metalowe, zamki błyskawiczne, oprawki okularów, niklowe zegarki (nikiel), nożyczki, atrament, farby, papier gazetowy (chrom), zabawki gumowe i wiele innych. Wyprysk kontaktowy nie jest chorobą atopową, ale skaza atopowa ułatwia jego wystąpienie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.