Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych

Choroba rozwija się według ww. mechanizmów i jest wyrazem miej­scowej reakcji przebiegającej w płucach. Alergenami są promieniow­ce, pleśnie, białka zwierzęce. Alergeny dostają się do dróg oddecho­wych wraz z różnymi pyłami organicznymi, np. z pyłem ze spleśniałego siana, słomy, kompostu, z pieczarkarni, z pyłem powstającym przy me­chanicznej obróbce drewna itp. Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych obejmuje więc całą grupę chorób o podobnym przebiegu i podobnych objawach, które występują w 6 —8 godz. od kontaktu z alergenem. Jest to kaszel, duszność, czasem podwyższona temperatura ciała, uczucie ogólnego osłabienia.

Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych występuje częściej u do­rosłych niż u dzieci, ponieważ dorośli częściej mają stały kontakt z alergenem. Na przykład u młynarzy, piekarzy, rolników, drwali, robot­ników fabryk włókienniczych stanowi chorobę zawodową. Może rów­nież wystąpić u osób hodujących ptaki, niezależnie od wieku, zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci. Alergenem jest w tym przypadku pył z zeschniętych odchodów ptasich zawierający białka ptasie. Przedłużają­cy się kontakt z alergenem powoduje znaczną produkcję przeciwciał IgG. W tkankach odkładają się wytworzone kompleksy (w przegro­dach pęcherzyków płucnych, w ścianie drobnych naczyń), z czasem prowadząc do zwłóknienia tkanki płucnej i niewydolności oddychania, jeśli choroba nie zostanie rozpoznana w porę i leczona.

Lecz eh i e polega głównie na usunięciu alergenów, w niektórych przypadkach konieczne jest podawanie glikokortykosteroidów.

Choroba posurowicza

Choroba posurowicza jest ogólnoustrojowym odczynem na pozajelitowo podaną obcogatunkową surowicę (np. surowicę końską przeciw- błoniczą czy przeciwtężcową) oraz na niektóre leki. Krążące komple­ksy immunologiczne uszkadzają naczynia, prowadzą do miejscowych zmian zapalnych. W 7-15 dni od podania alergenu pojawia się go­rączka, pokrzywka, obrzęk stawów, bóle mięśniowe, a często również powiększenie węzłów chłonnych i bóle brzucha.

Leczenie polega na podawaniu leków przeciwhistaminowych, uszczelniających naczynia. Czasem konieczne jest stosowanie korty­kosteroidów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.