Zapalenie opłucnej

Zapalenie opłucnej może towarzyszyć zapaleniom płuc o róż­nej przyczynie, może być wywołane przez prątek gruźlicy lub występo­wać w przebiegu chorób układowych, takich jak np. kolagenozy (zob. Choroby reumatyczne, s. 916). Rozróżnia się trzy typy zapalenia opłuc­nej: suche, surowiczo-włóknikowe i ropne.

Suche zapalenie opłucnej objawia się silnym bólem w klat­ce piersiowej w czasie oddychania i kaszlu. Gromadzenie się w y s i ę – k u w jamie opłucnowej usuwa uczucie bólu. Niewielka ilość wysięku może nie dawać żadnych uchwytnych objawów, przy większej ilości pojawiają się trudności w oddychaniu spowodowane uciśnięciem płu­ca. Ropne zapalenie opłucnej jest z reguły procesem wtór­nym w przebiegu bakteryjnego zapalenia płuc. Zapalenie suro­wicze może wystąpić w przebiegu gruźlicy pierwotnej, zakażeń wiru­sowych i kolagenoz. Objawy zależą od czynnika etiologicznego i ilości płynu w opłucnej. Rozpoznanie ustala się na podstawie zdjęcia rentgenowskiego i badania ultrasonograficznego (USG).

Leczenie zapalenia opłucnej powinno być prowadzone w szpita­lu, gdyż bardzo ważne jest ustalenie czynnika wywołującego. W przy­padkach wysięku w opłucnej wykonywane jest nakłucie jamy opłuc­nej w celach diagnostycznych. Czasami konieczne jest wielokrotne usuwanie płynu drogą punkcji opłucnej. W przypadku wysięku ropne­go konieczny jest drenaż ssący opłucnej. W zależności od czynnika po­wodującego zmiany w opłucnej stosowane są odpowiednie antybioty­ki; w przypadku podejrzenia gruźlicy – leki przeciwprątkowe.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.