Wady wrodzone układu oddechowego

Rodzaj wady wrodzonej zależy od tego, w jakim okresie roz­wojowym płodu zadziałał czynnik szkodliwy. W najwcześniejszym ok­resie rozwojowym powstają wady tchawicy, np. uchyłek tchawicy lub przetoka tchawiczo-przełykowa. W późniejszym okresie może wystąpić zatrzymanie rozwoju oskrzeli, zmniejszenie liczby oskrzeli, naczyń płucnych lub pęcherzyków. Odpowiednio do tego występuje brak płuca, czyli agenezja, lub niedorozwój, tj. hipoplazja płata lub płuca. Do dość częstych wad wrodzonych należą także torbiele oskrzelopochodne oraz torbiele płucne.

Wszystkie wymienione wady układu oddechowego mogą powodować nawracanie i przewlekanie się zmian chorobowych w tym układzie. Również wady ścian klatki piersiowej i przepony (przepukliny przepo­nowe, wiotkość przepony) oraz wady dużych naczyń w klatce piersio­wej (tętnicy płucnej czy aorty) są częstą przyczyną utrzymującej się u dziecka duszności i świszczącego oddechu.

Rozpoznanie wady rozwojowej układu oddechowego czy na­czyń krwionośnych w klatce piersiowej ustala się na podstawie wielu badań radiologicznych i czynnościowych układu oddechowego. Jedy­nym skutecznym leczeniem większości stwierdzonych wad jest le­czenie operacyjne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.