Archive for the ‘Choroby układu nerwowego’ Category

Mikrozaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego

Mikrozaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego należą do stosunkowo lekkich zaburzeń funkcji psychicznych dziecka. W piś­miennictwie światowym są one określane różnie, jako dziecięcy zespół psychoorganiczny, minimalne uszkodzenia mózgu, mikrouszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, minimalne dysfunkcje mózgowe lub małe dysfunkcje neurologiczne, lekka encefalopatia itp. Mikrozabu­rzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego występują głównie u chłopców — 4 do 9 razy [...]

CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO U DZIECI

Układ nerwowy człowieka, a zwłaszcza jego najważniejsza część oś­rodkowa mieszcząca się w czaszce, nie tylko od­powiada za złożone czynności psychiczne i pełni rolę łącznika między światem zewnętrznym a całym organizmem, ale stanowi z nim niepo­dzielną całość. Wszelkie bowiem choroby i uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego wpływają ujemnie zarówno na stan zdrowia psy­chicznego, jak i fizycznego, a [...]