Archive for the ‘Choroby układu moczowego’ Category

Wady rozwojowe nerek

Wrodzony brak nerek występuje bardzo rzadko i w krótkim czasie prowadzi do śmierci noworodka. Wrodzony brak jednej nerki prowadzi zwykle do wyrównawczego przerostu istniejącej nerki. Prawidłowa jedna nerka wystarcza dla sprawnego usuwania z organizmu produktów przemiany materii i sprawnego funkcjonowania organizmu. Nerka nadliczbowa. Jest to trzecia nerka całkowicie oddzielona od nerki leżącej obok i mająca [...]

Objawy chorób układu moczowego u dzieci

Wiele stanów chorobowych w obrębie układu moczowego przebiega u dzieci bez uchwytnych objawów lub z mało charakterystycznymi ob­jawami zlokalizowanymi poza układem moczowym. Należą do nich: brak łaknienia, wymioty, nawracające biegunki, u noworodków i mło­dych niemowląt żółtaczka, brak przyrostu masy ciała i zwolnione tem­po wzrastania, bóle i wzdęcia brzucha, drgawki, niedokrwistość, nad­ciśnienie, nie poddająca się leczeniu [...]

Odrębności budowy i czynności nerek u dziecka

Nerki noworodka mają budowę płatowatą i w stosunku do masy ciała są większe niż u człowieka dorosłego. W dwóch pierwszych do­bach życia noworodek oddaje bardzo niewiele moczu, ponieważ w tym czasie traci dużo wody drogą oddechową i parowania przez skórę. Nie­które noworodki w pierwszej dobie nie oddają moczu w ogóle. Brak moczu po dwóch dniach [...]