Archive for the ‘Choroby układu krążenia’ Category

Bakteryjne zapalenie wsierdzia

Bakteryjne zapalenie wsierdzia jest to poważne powikłanie zarówno wrodzonych, jak i nabytych wad serca. W chorobie tej występują zmiany zapalne w wyściółce serca — we wsierdziu, na zastaw­kach, a czasem w obrębie ścian tętnic. Typową zmianą są wyrośla brodawkowate składające się z bakterii, skrzeplin, włóknika oraz z krwi. W obrębie ich następuje rozplem komórek i [...]

Nadciśnienie tętnicze płucne

Nadciśnienie tętnicze płucne jest groźnym powikłaniem wad wro­dzonych serca z przeciekiem krwi z lewego do prawego serca, powodu­jącym zwiększony napływ krwi do tętnicy płucnej i jej rozgałęzień. W warunkach prawidłowych tętnica płucna i jej rozgałęzienia są przy­stosowane do pomieszczenia tej ilości krwi, która do nich napływa. Zwiększenie objętości krwi napływającej do tętnic i tętniczek płuc­nych [...]

Niewydolność krążenia

Niewydolność krążenia jest to niedostateczny rzut serca (ilość krwi wypływająca z serca na obwód podczas jednego skurczu) dla potrzeb organizmu. W jej powstaniu biorą udział cztery czynniki: 1)  zwiększone obciążenie wstępne, tj. zwiększony napływ krwi do serca; 2)  zwiększone obciążenie następcze, tj. pokonywanie przez serce zwiększonego oporu naczyniowego; 3)  upośledzenie kurczliwości mięśnia sercowego; 4)  zaburzenie [...]

Nabyte wady serca

Nabyte wady serca w dzieciństwie lub wczesnej młodości mogą być objawem ostrego rzutu gorączki reumatycznej , jak i następstwem tego procesu chorobowego. Nabyte wady serca u osób dorosłych są następstwem chorób przebytych w dzieciństwie bądź też mogą być powikłaniem innych chorób serca (np. zawału serca). Niedomykalność zastawki dwudzielnej, czyli niedomykalność mitralna. Objawy niedomykalności zastawki dwudzielnej [...]

Wrodzone wady serca z sinicą

Zespół Fallota lub tetralogia Fallota jest to złożona, sinicza wada serca wrodzona, na którą składają się: 1) zwężenie tętnicy płucnej, które może dotyczyć zastawki, części podzastawkowej prawej komory (tzw. stożka) oraz rozgałęzień tętnicy płucnej, 2) ubytek w górnej błoniastej części przegrody między komorowej, 3) przesunięcie na prawo aorty, tak że jej ujście znajduje się ponad [...]

Wrodzone wady serca bez sinicy

Przetrwały przewód tętniczy Botalla. Przewód tętniczy Botalla jest to naczynie krwionośne, które odgrywa ważną rolę w życiu płodo­wym i w warunkach prawidłowych ulega zamknięciu w ciągu pierw­szych dni lub tygodni życia dziecka. Stanowi on połączenie między tętnicą płucną a tętnicą główną, czyli aortą. Ponieważ ciśnienie w aorcie znacznie przewyższa ciśnienie w tętnicy płucnej, jeżeli przewód [...]

Metody rozpoznawania chorób układu krążenia u dzieci

Rozpoznawanie chorób układu krążenia u dzieci, podobnie jak i u dorosłych, opiera się przede wszystkim na zebraniu wywiadu i bada­niu lekarskim oraz na wykonaniu wielu badań specjalistycznych, ta­kich jak: badanie radiologiczne klatki piersiowej, badanie elektrokar­diograficzne (EKG), polikardiograficzne, echokardiograficzne i dopplerowskie, angiografia izotopowa, cewnikowanie serca i badanie angiokardiologiczne. Rozpoznanie wady wrodzonej serca i innych zmian w [...]

Przyczyny powstawania wrodzonych wad serca

Około 1% dzieci rodzi się z wadami wrodzonymi serca i w większoś­ci przypadków nie udaje się ustalić ich przyczyny. „Odpowiedzialne” za powstawanie wad wrodzonych serca mogą być różne czynniki szkodliwe, działające na płód w pierwszych tygodniach ciąży, m.in. za­chorowanie matki w tym czasie na różyczkę, rzadziej na inne choroby wirusowe. Niekorzystny wpływ mogą mieć również: [...]